Sist oppdatert: 17.11.2010 08:37

Dugnadsfest på skolen

ARNE HEIMESTØL, LEDER I HSV
  Lørdag 20. november kl. 18.00 inviterer Hedalen Skoles Venner til hyggelig samvær på skolen. Både de som har deltatt i dugnader i høst og de mange vi ennå ikke har fått spurt om å yte innsats, ønskes hjertelig velkommen! Ordfører Kåre Helland kommer også og vil ha en hilsen til oss.

HSV kommer til å gi et tilbakeblikk på det som har skjedd i foreningens korte historie. Like viktig blir det å se framover. Foreningen har et femårsperspektiv på sitt virke, og skal styrets målsettinger bli realisert, er vi helt avhengige av at kommunen fortsatt støtter virksomheten vår, at vi har mange frivillige hender, og at noen også supplerer med økonomiske midler og eller utstyr/varer som trengs for å få oppgavene løst.

Magne Omsrud og Svein Gunnar Huset vil orientere om styrets planer, og etter dette legger vi opp til diskusjon.

Hedalen musikkorps sørger for musikk, og Ronja og Caroline skal synge. Mat og kaffe blir det selvsagt når vi skal ha fest.

Vi ligger ikke på latsida i november heller.

  • Til helga starter arbeidet med å bytte ut gesimskasser fra lærerrommet til barnehagen.

  • Nytt skilt er tegnet og godkjent av rådmannen. Dette settes i produksjon denne uka. Skiltet vil bli lyssatt og plassert på den nye gesimskassen over musikkrommet.

  • Endelig kan vi fortelle at HSV har bestilt ny tralle til bordene i gymnastikksalen. Støtte fra 17. mai-komiteen delfinansierer dette tiltaket.

Se oppslag fra formannskapets befaring på skolen i oktober.

Velkommen til hyggelig samling på skolen lørdag 20. november!