Sist oppdatert: 12.11.2010 22:41

Bomveg med rabattordning akseptert

ARNE HEIMESTØL
 

Med 20 mot 5 stemmer vedtok kommunestyret i Sør-Aurdal at utbygging av E-16 på strekningen Fønhus-Bagn skal delfinansieres med bompenger. Innkrevingen skal skje i begge retninger i en automatisk bomstasjon som plasseres ved Koparvike.

Bompengene vil utgjøre 195 millioner kroner av de samlede kostnadene til vegutbygging og etablering av bomstasjon, og det skal etableres et rabattsystem som bidrar til å redusere belastningen for biler med mange bompasseringer i måneden. Kommunestyret vedtok å sette ned et utvalg på tre personer. Disse skal utarbeide forhandlingsgrunnlag for rabattordningen.

Gjennomsnittstaksten for hver passering vil bli på mellom 25 og 30 kroner for lette biler. Større kjøretøy vil få dobbel takst. Bompengeperioden settes til 15 år med mulighet til fem års forlengelse, og bompengeselskapet gis anledning til å forskuttere inntil 40 millioner kroner til planlegging, prosjektering og grunnerverv på strekningen Bagn-Bjørgo.

  • Les saken og vedtak her.

Tilfreds ordfører
Ordfører Kåre Helland har de siste årene vært en sterk pådriver for å få til utbygging av hele strekningen Fønhus-Bjørgo.
– Kommunestyrebehandlingen torsdag kveld av utbyggingen Fønhus-Bagn ble et etterlengtet lokalt gjennomslag, sier Helland.

– Utbyggingen forutsetter bom.  Nå vil jeg gjøre alt jeg kan for å få på plass en rabattordning som vil gjelde for dem som skal bruke vegen Fønhus-Bagn mye. Lignende ordninger er etablert andre steder, så jeg har godt håp at vi skal få dette til i Sør-Aurdal også.

Går det som ordføreren håper, vil det bli byggestart på parsellen Fønhus-Bagn i løpet av 2011.