Sist oppdatert: 01.11.2010 22:02

17. mai 

ARNE HEIMESTØL

17. mai-komiteen for 2010 hadde oppsummerende møte mandag 1. november. Det økonomiske overskuddet etter arrangementet ble fordelt slik at Hedalen musikkorps fikk 1500 kroner og Hedalen Skoles Venner 3300 kroner.

Neste års komité ble oppnevnt. Den har 27 medlemmer. Denne komiteen vil bli kalt inn til sitt første møte i januar.

Se oppslag fra siste 17. mai.