Sist oppdatert: 21.11.2010 17:44

Bærtur til Valdres Lab

ELLEN SKRINDE ØVERBY
 

8. og 9. trinn ved Hedalen barne- og ungdomsskole er i år med på et bærprosjekt i regi av Statens Strålevern for å teste langtidsvirk-ningene av Tjernobylulykka i 1986.

Vindretninga etter denne forferdelige kjernekraft-ulykka, i det som den gang var Sovjetunionen, var slik at mye radioaktivt nedfall landa akkurat i våre trakter. Mange husker kanskje måling av våre firbeinte venner, sauene, etter denne hendelsen, og også revyvisa til Edvard Elsud, som sang om ” Bequerel, bequerel, det knaser mellom tenna så det smell! ” Fortsatt blir sauer målt for å sjekke nivået på radioaktivitet i dyra…

Alle ungdomsskolene i Valdres deltar i prosjektet, og vår oppgave har vært å samle bær fra store deler av Valdres. Elevene våre har plukka bær rundt skolen, litt sør og nord i bygda, samt i Vassfaret. Med GPS utlånt fra Valdres Lab har koordinater og meter over havet for stedene vi har plukka bær, blitt registrert, og skjema for hver prøve har blitt fylt ut.


Bærplukking i Vassfaret

Lærerne Sissel Bolstad og Kjersti Hedalen-Heggset fra Øystre-Slidre barne- og ungdomsskole har sendt oss to info-leksjoner om Tjernobylulykka og radioaktivitet, slik at også teorien skulle være på plass.
Etter oppbevaring i skolens fryser var det nå på torsdag endelig tid for å analysere bærprøvene våre for radiocesium.

Fire elever ble trukket ut, og fikk reise opp til Valdres Lab for å se hvordan fagfolk registrerer og analyserer prøvene.  De heldige var Vilde, Roy Atle, Alice og Olaug.Bærprøver tatt opp fra fryseren, klare til tining og deretter analysering

På Valdres Lab ble vi godt mottatt av daglig leder og laboratoriesjef
Anne Mari Helle, som først fortalte litt om historikken til laboratoriet.


Anne Mari Helle informerer oss

Etter dette var det tid for papirarbeid, og alle prøvene fikk eget nummer og ble veid. Elevene fikk se hvor nøye alt foregår ; Ingen slipper inn på laboratoriet før de har skrevet seg inn i protokollen, vekter som ble sjekka før bruk, nøye merking av prøvene, nøye måling av prøvene og til slutt testing av selve radioaktiv-måleren. Før altså våre medbragte bærprøver endelig ble testa.

Elevene fikk prøve seg på det meste, bare det tunge blylokket på testingsbeholderen måtte vi holde fingrene unna. Heller ikke her var noe overlatt til tilfeldighetene, nei!

Siden alt er så nøye, tok det sin tid med våre 10 bærprøver. Vi rakk bare å være med på to analyseringer, og de viste ( heldigvis ! ) lite radioaktivitet i våre bær. I den ene prøva var det så lite at det ikke var målbart, og i den andre var det så vidt noe som ga utslag. Forhåpentligvis får vi resultatene av alle bærprøvene utpå nyåret, da også med oppfølging fra Statens Strålevern.

Elevene reiste fra Valdres Lab med mange nye inntrykk og erfaringer, takk for interessant undervisning fra Anne Mari Helle og Linn Hagen!
(Vi fikk til og med ekstra undervisning om pH-meter, noe som elevene satte stor pris på !)

Elevene som var med på opplegget, fortalte om hva de hadde lært til sine medelever på skolen dagen etter. Så får vi håpe prosjektet fortsetter neste skoleår, slik at flere elever får denne erfaringa og kanskje er det også noen kommende forskerspirer i gjengen som får litt ekstra inspirasjon?

Her kommer flere bilder fra turen:


Figur 2 Nøye registrering.Vekta vi brukte. Som til og med hadde vindskjerming for å unngå feilmåling!Vilde veier molta.Olaug sin tur til å fylle begeret med en ny prøve, Roy Atle følger nøye med.Og bæra veier...Blybeholderen med bærprøve klar til analysering.Laboratoriesjef Anne Mari Helle med apparatet som måler Cesium.