Sist oppdatert: 22.11.2010 20:23

Skal skolen skinne?

TEKST: ELDOR BRÅTHEN
FOTO: VEGARD FINSRUD
 

Lørdag kveld var Hedalen skoles venner samlet til foreløpig oppsummering, hyggekveld og orientering om videre planer. Leder i venneforeningen, Arne Heimestøl, tok utgangspunkt i spørsmålet ovenfor da han ønsket alle frammøtte, med ordfører Kåre Helland, hjertelig velkomne. Heimestøl begynte med å vise en av de mange oppgavene som ennå gjenstår før han gikk over til å fortelle om alt det som er utført i løpet av 800 dugnadstimer.

 

 

Stort sett har man til nå konsentrert seg om helt påtrengende, og samtidig synlig, utvendig arbeid. Skolen har fått tre malingsstrøk, 7 dører er pussa opp. 30 vannbrett er skifta. Skog er rydda, i forståelse og samarbeid med skolen og idrettslaget. Busker, som var til skade for veggen bakenfor, er fjernet, og det er utført planeringsarbeid.
 

Flaggstanga er tatt ned og ”sheina” opp. Det samme har skjedd med trafikkskiltet. Bommen er fjernet. Den fant skolens ledelse ut at man ikke hadde bruk for. Og sist, men ikke minst, med tanke på det utvendige.  Skolen har fått nytt, lysende skilt med kommunevåpen og teksten HEDALEN BARNE - OG UNGDOMSSKOLE.
 

Kjartan Haugen har designet skiltet, og et av kveldens høydepunkt var utvilsomt stunda da det alle samlet seg ute på skoleplassen for å følge med på at ordfører Helland slo på lyset.
 

 

 

Innvendig er det gamle, utslitte bakkteppet på scena skifta ut, og det arbeides med å få til en ordning som kan beskytte mot uønsket teppeslitasje i gymtimene. Ny bordtralle er innkjøpt. Tralla letter arbeidet i forbindelse med rydding, og man det sparer borda. Og sist, men ikke minst. Skolen har fått ny talerstol, produsert ved Bagn Tre og Møbler.

 

Magne Omsrud orienterte om arbeid som står igjen både utendørs og innendørs. Det største prosjektet her gjelder kjøkkenet. Kostnadskalkylen her er på ikke mindre enn 600 000 kroner. –Å få dette i orden betyr mye, ikke bare skolen, men også for lag og foreninger i bygda, sa Omsrud. Kommunal velvilje her kan vise seg å ha positive ringvirkninger. Omsrud nevnte videre flere forskjellige lekkasjer som er utbedret eller må utbedres, så fort som mulig. Noe bør det være mulig å få ENØK-støtte til.

 


Magne orienterte fra den gamle talerstolen.

 

Ordfører Helland fikk æren av å innvie den nye talerstolen. Han overrakte blomster til venneforeningen ved Arne Heimestøl og roste samholdet og dugnadsviljen i bygda. Hedalen scorer høyest av alle bygdene som var med på trivselsundersøkelsen ”Valdres viser veg,” sa han. Dere har ei forbilledlig tro på mulighetene i bygda og egne evner til å utrette noe.

 


Ordfører Kåre Helland ble den første som fikk bruke den nye talerstolen.

 


To eksemplarer av Lioddens bok om kongeparets besøk ble gitt til skolen.

 

Sør-Aurdal kommune er godt i gang med å få bedre skikk på økonomien, men vi må fortsatt konsentrere oss om å unngå Robeklista. Jeg tror det er viktig for kommunens omdømme.

 

I disse dager er vi ferd med å legge siste hånd på budsjettforslaget for 2011. Budsjettet blir stramt, men her ser det ut til at kommunen, gjennom dugnadsinnstas, får tre-firedobbelt igjen for de pengene vi skyter inn.  Vi bør og skal klare å finne noen kroner. I budsjettforslaget for 2010 er det foreslått 300 000 kroner på investeringsbudsjettet på Hedalen barne- og ungdomsskole.

 


Varsel om fortsatt økonomisk støtte vakte begeistring!

 

Arne Heimstøl kvitterte med å takke politikere og administrasjon i Sør- Ardal kommune for god samarbeidsvilje gjennom hele prosessen fram til nå og håpet på fortsatt godt samarbeid.

 

- Takk til alle som har vært med på dugnad. Jeg vil gjerne gi litt ekstra ros til besteforeldregenerasjonen. Til alle dere som ikke har blitt spurt ennå: Vi er i gang med et femårsprosjekt. Muligheten til å bidra vil komme.

 

 

Underholdningen denne kvelden var det Ronja Nerbye, Caroline Brenden, Inger Olea Digene (tonefølger) og Hedalen Musikkorps som sto for.

Ronja spilte på kornett ”My heart, go on!” og sang Teddybjørnvisa sammen med korpset.

 

 

 

Ronja og Caroline sang sammen ”Tir n’a Noir”, og Caroline framførte ”Emigrantvisa” på piano. Allsidighet og dyktighet, er to adjektiv som er lette å gripe til når det gjelder disse to ungjentene.

 

Arild Bjørnstad og korpset er midt inne i øvingene til julekonserten, og Arild kunne også avsløre kommende års påskeprosjekt. I samarbeid med Hedalen Ungdomslag satser man på å framføre musicalen ”Grease” på Nordre lokalet. I tillegg til Teddybjørnen, som vi alt har nevnt, fikk vi ”Månemannen” og et par Grease-melodier. Vi publikummere kan vel tillate oss å gjøre unna jula først, og så kan vi begynne å glede oss til påske! 

I tillegg til alt som her er nevnt, fikk vi kaffe og kaker.