Sist oppdatert: 26.11.2010 07:00

Einar Sigstad separatutstilling

Galleri Bauta i Hedalen åpner dørene til Juleut-stillingen 2010

KRISTOFFER LANDSEND
 

Lørdag 27. november kl. 13.00 åpner Juleutstillingen 2010 i Galleri Bauta i Hedalen – en separatutstilling med arbeider av billedkunstneren Einar Sigstad fra Biri

Einar Sigstad bor og arbeider i Biri, og arbeider med oljemaleri og grafikk (fargetresnitt). Gjennom den tydelige trestrukturen i tresnittene, som er et kjennemerke på grafikken hans, bringer han på et fysisk og tankevekkende vis naturen inn i bildene som et sentralt billedskapende element. I Sigstads bilder møtes natur, menneske og samfunn i uttrykk som gir rom for egen refleksjon og tolkning. Motivene spenner fra lyriske naturstemninger til humoristiske og samfunnskritiske bilder. 

Over en årrekke har Einar Sigstad deltatt på en lang rekke kollektiv- og separatutstillinger, og gjennomført en rekke utsmykningsoppdrag. Hans kunst er innkjøpt av bl.a. Norsk kulturråd, Museet for samtidskunst og Lillehammer Kunstmuseum, der flere av hans store oljemalerier finnes. 

Galleri Bauta ser fram til utstillingen med stor forventning. Publikum ønskes hjertelig velkommen til åpningsarrangementet, og til å oppleve Sigstads særpregede, grafiske arbeider under resten av Juleutstillingen 2010.  

Utstillingen i Galleri Bauta er åpen 27. november – 23. desember torsdag – søndag fra kl. 12.00 – 17.00, samt i romjulen fra 26. – 30. desember.  Mer informasjon ligger på galleriets hjemmeside.


Endt forestilling


Mitt liv som Napoleon


Morgener av spindelvev


Sjumilsskogen


Tilmålt tid


Nattfiolen blomstrer bare

Å finne bildet i treet
Einar Sigstad bruker elementer både fra naturalismen, symbolismen og surrealismen. Han tolker og setter betrakteren på prøve. Han gir oss mulighet til å bli med inn i en verden som i tilfeller kan sies å være mer virkelig enn den reelle verden vi begir oss i. Han griper tak i naturen, setter inn dagligdagse objekter, dyr og mennesker på steder der de vanligvis ikke hører hjemme, eller kanskje det er der de virkelig hører hjemme? Han gir oss ingen svar, men rom til selv å fordype oss filosofisk, sjelelig, betraktende og undrende og til tider provoserende og urovekkende over hans nydelige tolkninger av naturen og den menneskeskapte virkelighet. Få kunstnere kan som Sigstad ved hans tresnitt forsterke naturens varhet ved hjelp av treets struktur og nærmest fotografiske gjengivelse i bildet. Einar Sigstad klarer å formidle en samfunnskritikk på en stillferdig, vakker og meget virkningsfull måte. Man kan lese en bønn om å verne vår natur, barndommens rike, våre indre ønsker, å tenke mer på meningen med livet, menneskets plass i naturen, harmonien, i denne karusell der vi lett kan falle av der den spinner av gårde på en evigvarende higen etter noe mer. Som surrealist leker han med den gitte forms innhold, og han setter vårt indre apparat i harmonisk søken som symbolistene, etter en dypere menig med vår eksistens.
Fargetresnitt er et flerfarget trykk som lages ved å skjære ei treplate for hver farge og tegning. Det benyttes olje- eller vannfarger som påføres plata med pensel eller valse. Einar Sigstad har arbeidet med tresnitt siden 1985. Temaene i hans tresnitt er ofte de samme som i maleriene, vi finner vårt forhold til naturen, nærheten til barn og ungdom, fugler og dyr. Tresnittene hans har vanligvis mange farger oppå hverandre i hver plate, med opptil 12-14 plater i sine mest komplekse bilder.
Fra utstillingskatalog 2006
Tekst: Nina Dreyer Henjum

Einar Sigstad
Født: 1950

FAGGRUPPER:
Maleri
Grafikk
Tegning

UTDANNING:
Mellomfag filosofi, litteraturvit. grunnfag.
Selvlært som kunstner.

SEPARATUTSTILLINGER, utvalg:
Galleri Zink, Lillehammer 2010
Hå Gamle Prestegård, Jæren, 2008
Lillehammer Kunstmuseum 2005
Festspillutstilling Elverum 2003
Museum of St. Petersburg, Russland 1998
Kunstnerforbundet, Oslo 1996                      
Peer Gynt utstiller 1994    
Drammen Kunstforening 1994
Lillehammer Bys Malerisamling 1990

KOLLEKTIVUTSTILLINGER, utvalg:
Fjellet i norsk kunst, Henie Onstad senteret, 2008
Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø, 2006
Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm
Myt och Landskap 2005
Norske Bilder (Galleri Brandstrup)  1998
Trondheim Kunstmuseum               1995
Galleri F 15, 1995
Høstutstillingen 1989,-90,-91,-92,-93,-94,--95,-96, 
-97,-98  
Lillehammer Kunstmuseum 1988, 1998, 2002

UTSMYKNINGER:
Høgskolen i Gjøvik, 2010
Sykehuset Innlandet, psyk. avd. Lillehammer, 2009
Høgskolen i Gjøvik, 2005
Stråleterapienheten, Gjøvik, 2002
Gjøvik Fylkessykehus, 2000
Bergerbakken skole, Jevnaker 1999
Tranberg vg. skole, Gjøvik, 1998
Ringebu Kommune, 1995
Skogbrukets Kursinstitutt, Biri, 1994
Gjøvik kommune, 1990
Biltilsynet, Gjøvik, 1984
Politihuset, Gjøvik, 1982

STIPEND:
Utstillingsstipend, 2005
Vederlagsfondet, 1991,-96
BKH 3-årig arbeidsstipend,  1993-95
Sparebanken NOR, 1990

INNKJØP:
Lillehammer Kunstmuseum, 2005
Museet for Samtidskunst, 1994
Norsk Kulturråd, 1990,-93
Lillehammer Bys Malerisamling, 1990

PORTRETTER:
Olaf Nøkleby, Valle Videregående skole, 2010
Rolf Slaastad, Sykehuset Innlandet, 2005
Frode Alhaug, Moelven Industrier, 2003
Reiulf Steen, DNA, 2000
Odvar Nordli, DNA, 1998

ILLUSTRASJONER, utvalg:
”Gaupedalen”, billedbok. Cappelen 1999 
”En bjørnefortelling”, billedbok. Cappelen 1997

UTMERKELSER:
Dagbladets publikumspris, Høstutstillingen  1993
Gjøvik Kommunes Kulturpris 1993

MEDLEMSKAP:
BKO – Billedkunstnerne i Oppland
NBK – Norske Billedkunstnere
LNM - Landsforeningen Norske Malere