Sist oppdatert: 26.11.2010 18:46

Nikolai Øyhus fikk kulturprisen for 2010

 

Fredag kveld ble Nikolai Øyhus tildelt Sør-Aurdal kommunes kulturpris for 2010. Vi gjengir ordfører Hellands tale i forbindelse med prisoverrekkelsen.

I år er det 32. gangen Sør-Aurdal kommunes kulturpris blir delt ut. Den ble første gang delt ut i 1978. Vi kan være stolte over at vi gjennom alle disse årene har hatt verdige kulturprisvinnere i kommunen. Og det er mange flere som hadde fortjent å få en kulturpris for sin fremragende innsats innen kulturlivet i kommunen. Hvert år er det mange verdige kandidater levekårskomiteen har å velge mellom når de skal kåre årets kulturprisvinner.

Formålet med utdeling av kulturprisen er å stimulere til økt innsats i kunst, kulturliv og miljøarbeid og å gi en oppmuntring til de mange som er engasjert i slik virksomhet.

I retningslinjene for kulturprisen i Sør-Aurdal heter det:

Kulturprisen kan deles ut til enkeltpersoner som har gjort en særlig innsats i kunst og kulturliv i Sør-Aurdal. Prisen kan også deles ut til lag og foreninger.

Prisvinner
Levekårskomiteen har gjort enstemmig vedtak om at Sør-Aurdal kommune sin kulturpris for år 2010 skal tildeles Nikolai Øyhus.

Bakgrunn
Nikolai har hele livet vært glødende engasjert i sang og musikk, men også en levende revy- og teatermann. Jeg skal her nevne noen av hans varemerker gjennom tiden.

 • Vil starte med ”frilansklovnen” Nikolai helt fra tenårene. Oluf-rollen var klassisk. Oluf og andre rollefigurer har dukket opp i mange forskjellige sammenhenger gjennom årene.

 • Han var en av drivkreftene i HFFMF. Laget sies ligger nede på grunn av den som ble valgt til ny formann for syv år siden. Ingen har turt å fortelle dette til vedkommende.

 • Aktiv i Begnaljom.

 • Mange år i Bagn musikkorps. Fortsatt aktiv.

 • Sanger i folkemusikk ensemblet ”Blanke Daasin”. Vant en konkurranse med dem.

 • Med i ”Blanke Messingen”. Messingensemblet” som spilte folkemusikk.

 • Er med som skuespiller og sanger i Idrettslagets revy. Sist kan jeg også huske sang om ordføreren.

 • Nikolai er kjent som en habil tolker og sanger av folketoner.

 • Er med i Hølerjazz.

 • Synger i Gubbus Kantorum – som sang for kongeparet i sommer.

 • Nikolai var flere ganger fast underholder på den store rakafiskkvelden på Fagernes Hotel sammen med en annen søraurdøl.

 • Har i flere år vært konferansier i smaksprøveteltet på rakafiskfestivalen sammen med en annen Søraurdøl.

 • Som en kuriositet kan nevnes at det neppe er noen annen som har bidradd med flere underholdningsbidrag på kulturprisutdelingen i Sør-Aurdal enn Nikolai.

 • Nikolai er også aktiv i mange andre sammenhenger og det kan nevnes:

 • Bagn Røde Kors.

 • Begna skytterlag.

 • Har også en politisk karriere i ung alder. Ser fortsatt at han til tider er en aktiv politisk rådgiver.

Jeg oppfatter det slik at Nikolai står for gode og sunne holdninger, tar samfunnsansvar og lederansvar i en rekke lag, foreninger og organisasjoner.

Som menneske er Nikolai en familiens mann,  med mange venner rundt seg og sine. Han har vanskelig for å si nei. Han setter stor pris på samspill med andre musikere i bygda. Han jobber iherdig for det han tror på og det som ligger hans hjerte nær.

Da Nikolais tidligere arbeidsplass ble borte, startet han like gjerne sin egen og ser ut til å lykkes godt med dette.

Jeg er stolt over å ha kjent Nikolai gjennom hele det livet jeg kan huske. Som nabo på stølen der jeg som ganske ung så opp til de eldre guttene. Som gode venner gjennom HFFMF sitt lag og ikke minst som fagmannen Nikolai innen anleggsarbeid og oppmåling.
Du høre der Nikolai er. Ikke bare det at han er høylytt og klar der han er, men han skaper stemning og humør der han ferdes.

Jeg tillater meg litt humor i dette:
Da Nikolai ble fortalt at han skulle få prisen kan jeg tenke meg hans kommentar var:
”Kofør i alle daga ska nå e ha den då? E jer nå berre det e lika å ha lyst te.”
Jo, Nikolai, du fortjener så absolutt denne.

Nikolai har vist et glødende engasjement og hatt stor betydning for sang og musikklivet i kommunen. Nikolai har gjennom flere tiår stilt opp på en måte som har gitt glede for mange og inspirasjon for andre.

Kulturprisen består av en gavesjekk, diplom og blomster. Jeg har med dette den store glede og ære å be Nikolai Øyhus om å komme frem og motta kulturprisen.