Sist oppdatert: 28.11.2010 20:46

Lever inn gamle arkivsaker og foto på Bautahaugen!

JAHN BØRE JAHNSEN
 

Opplandsarkivet Valdres har en avdeling i det brannsikre rommet på Bautahaugen Samlinger. 44 privatarkiv for foreninger o.a. har nå en trygg oppbevaring midt i bygda. Men det er plass til mer.

 

Bygdehistorien oppbevares sikrere i dette brannsikre rommet enn på kjeller og loft rundt i bygda.  Lokalhistorien tilhører oss alle. Dersom det er konfidensielle papirer, kan arkivet klausuleres, sperres for innsyn, slik at ingen får se dette uten tillatelse fra familien.

 

Foreningsarkiver kan lånes ut senere dersom det for eksempel skal feires jubileum. Arkivar Jahn Børe Jahnsen fra Valdresmusea er til stede på Bautahaugen torsdag 9. desember fra kl. 14 til kl. 18 for å ta i mot gamle protokoller, papirer og foto. Velkommen.