Sist oppdatert: 03.11.2010 07:03

Brøyting og strøing

 

Vinteren skaper ekstra utfordringer både for trafikanter og for dem som skal sørge for at veiene er framkommelige. Godt samarbeid bidrar til at alle parter blir mer fornøyde.

 

Søbekkseter-Nesbyen
Det er Jon Rødningen fra Nesbyen som har ansvar for brøyting og strøing på strekningen Hedalen-Nesbyen. Vegstyret har bestemt at det skal brøytes når det er 10 cm snø i vegen, og rydding skal påbegynnes senest kl. 07.00 når det er behov for det.

I helgene skal det brøytes hyppigere enn vanlig, og Rødningen skal ved behov samarbeide med brøyte- og strømannskap på Hedalssida – både med sikte på å framskaffe informasjon om værforhold, behov for utrykning og utføring av tjenester når utrykning fra Nesbyen ikke er påkrevd. Jon Rødningen kan kontaktes på mobil 95 11 39 75.

 

Hedalsvegen, Dølen-Hedda-Vestsida-Bakka
Mesta har satt bort all brøyting og strøing til Hedalen Hytteservice v/Håvard Sukke tlf.  90 79 44 33. Vakttelefon for Mesta i Valdres er 91 18 95 95.
 

Kommunal brøyting og strøing.
Skolen, Hedalsheimen, Bronbakklia, Skolehagen og kirka. Birger Åsheim Tlf. 91 17 62 84.
 

Kommunal brøyting og strøing av Øvrevegen
Hans Johan Åsliebråten Tlf. 90 16 65 19
 

Fledda
Geir Øverby Tlf. 97 58 64 78
 

Muggedalsvegen
Håvard Sukke Tlf. 90 79 44 33

 

Søbekkseterveien
Hans Johan Åsliebråten Tlf. 90 16 65 19
 

Strøsvegen
Henning Perlestenbakken Tlf. 91 39 03 38

 

Vassfarvegen
Edgar Skredderhuset Tlf. 46 93 29 25
 

Publikum oppfordres til å tipse den enkelte entreprenør hvis det skulle være mye snø eller det skulle være glatt, slik at entreprenøren kan vurdere tiltak. Husk at det er forskjellige krav når det skal brøytes på de forskjellige vegene.