Sist oppdatert: 29.06.2011 12:47

Gode resultater på nasjonale prøver

ARNE HEIMESTØL

Gjennom flere år har Hedalen barne- og ungdomsskole gjort det bra på nasjonale prøver. Årets leseprøve bekrefter denne trenden.

180 000 elever på 5., 8. og 9. trinn deltok, og ut ifra poengsummen på prøvene ble elevene fordelt på ulike mestringsnivå.

I 5. trinn oppnådde elevene i Hedalen skåren 2,1. Her gikk skalaen fra 1 til 3. Bagn skole hadde resultatet 1,7, og snittet for Oppland var på 2,0.

I 8. trinn skårer elevene i Hedalen i snitt 3,7 – skalaen går fra 1 til 5. SAUS har resultatet 3,0, det samme som snittet for Oppland fylke.

Resultatene blir ikke offentliggjort for små klasser. Dette er grunnen til at skåren til 9. trinn i Hedalen ikke er kjent.

  • Se resultatene fra fjorårets prøver her.

NIFU STEP har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet analysert hvilken betydning skoleressurser, undervisningsformer og læringsmiljø har for elevenes prestasjoner på femte, åttende og 10. trinn i grunnopplæringen. Les rapporten her.