Sist oppdatert: 11.10.2010 10:22

Signe Elisabeth Kvåle innsatt som sogneprest

TEKST: ARNE HEIMESTØL
FOTO: ARNE G. PERLESTENBAKKEN OG ARNE HEIMESTØL
  10.10.10 ble en historisk dag for  Sør-Aurdal. Signe Elisabeth Kvåle ble første kvinnelige prest i menighetene i kommunen.

I sin velkomsthilsen la prost Anne Hilde Øigarden vekt på at den nye sognepresten skal være en pilegrimsprest. Hun skal bo ved starten av pilegrimsleden som går fra Hedalen til St. Thomaskirka på Filefjell. Kvåle skal også være prostiprest i Valdres og vil få rikelig anledning til å kjøre bil.

– I ditt arbeid skal du lytte, legge til rette, lede og dytte, sa prosten som også ga Signe Elisabeth dette bibelordet hentet fra Salme 32,8 med på veien:

Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.

Seinere denne uka publiserer Hedalen.no prekenen den nye sognepresten holdt på innsettelsesgudstjenesten.


Menighetsrådsleder Ellen Skrinde Øverby leste tjenestebrev fra fungerende biskop Ole Elias Holck.


Ellen overrakte den nye sognepresten en gave fra Hedalen menighet. Det var en sølvskje med bilde av Hedalskirka og inngravert tekst 10.10.10.


Foreldrene til den nye sognepresten


Henning Andersen fortalte at Signe har veldig godt humør!