Sist oppdatert: 15.10.2010 07:07

B

ARNE HEIMESTØL
 

Pressemelding

 

Filefjell Reinlag kommer med bok om sin virksomhet. I den forbindelse har de engasjert Oddmund Lunde og Liv-Randi Lind, begge erfarne naturfotografer. Lunde som tidligere har utgitt flere bøker står for teksten.

 

Innholdet vil selvfølgelig dreie seg om rein, reindrift og historie, men like mye om det spennende området som reinlaget driver i – fra Filefjell til Vassfaret. Filefjell Reinlag er ett av fire - og det sørligste tamreinlaget i Sør-Norge. Lind og Lunde har fulgt driften gjennom et helt år - fra vinterbeitene i fjella rundt Vassfaret og de har blant annet vært med vårflyttinga og kalvinga i mai.

 

Dette blir en rikt illustrert naturbok i stort format, en bok som ganske sikkert vil være av interesse for de som er glade i natur og naturopplevelser. Boka skal være ferdig rundt første desember.

 

Ja, boka har en god del stoff om vårt område. Vinterbeitet har jo vært i området her omkring siden 1938.

Legger ved et par bilder av rein i fjellet her. Det ene er tatt av rein i området Ørneflag og mot Hedalen.