Sist oppdatert: 22.10.2010 06:01

TV-aksjonen

ARNE HEIMESTØL
  Midlene som kommer ved søndagens TV-aksjon, skal gå til Flyktningehjelpen. 14 bøssebærere skal samle inn penger i Hedalen, og de starter på rodene sine kl. 15.00.

Målet er at alle husstander skal få besøk søndag. Kommer en til tomme hus, legges det igjen en bankgiro.

Omlag 43 millioner mennesker er i dag på flukt på grunn av krig og konflikt. Midlene som samles inn, skal gå til flyktninger som av ulike grunner oppholder seg i andre land enn Norge.

– Gi så det monner! sier aksjonsleder Harald Liodden. Lave administrasjonskostnader gjør at det meste av det som samles inn, kommer flyktningene til gode.