Sist oppdatert: 26.10.2010 08:35

Sagn og Soge i Søndre Ourdahl 2010 er her!

SIGRID HAUGEN
  Siden 1982 har Sør-Aurdal Historielag annethvert år gitt ut det lokalhistoriske heftet "Sagn og Soge i Søndre Ourdahl". I år er et nytt hefte klart. Det blir presentert på en bokkveld på biblioteket, Bagn, fredag 5. november kl. 19.00

Nytt i år er at vi har et hovedtema. Over hele 50 sider får vi en grundig oversikt oversikt over Sør-Aurdals posthistorie. Et nyttig tillegg i år tror vi vil være et felles emneregister for alle 15 heftene. Som vanlig er det mange mindre artikler med temaer fra alle deler av kommunen, forfatta av redaksjonskomiteens medlemmer så vel som av dyktige folk utenfra.

Årets hefte har masse bilder i farger, og sidetallet er økt fra 96 til 112. Likevel er det ingen prisøkning i år! 

Det er flere grunner til å besøke bokkvelden: Gunn Erna Lødemel presenterer "Til minne om Gissur Lien".

Halvor og Kjell Ivar bidrar med sang og musikk. Arne & Carlos presenterer "Julekuler", og forhåpentligvis er også "Årbok for Valdres klar." Og så blir det sjølsagt kaffeservering. VEL MØTT!