Sist oppdatert: 01.11.2010 16:24

Ungdomsarbeideren har fått ny jobb

ARNE HEIMESTØL
  Helge Hafsås er tilsatt som ungdomsarbeider fram til nyttår. Nå har han fått ny jobb. Han skal drive bensinstasjon på Beitostølen. Helge og kona, Britt Marie, blir inntil videre boende i Hedalen.

Hafsås har vært en aktiv medarbeider for menighetene i Sør-Aurdal. Han har støttet opp under aktiviteter som har vært igangsatt tidligere og i tillegg satt i gang nye.

Mens menighetene i Hedalen og Begnadalen ventet på å få ny prest, hadde ungdomsarbeideren ansvar for en rekke gudstjenester. Hans innsats i konfirmantarbeidet har vært viktig.

– Jeg er svært takknemlig for den måten bygdefolk har tatt imot Britt Marie og meg på, sier Helge som også roser samarbeidet han har opplevd.