Sist oppdatert: 04.10.2010 17:24

10.10.10 er en merkedag i Hedalen menighet

MENIGHETSRÅDET
  Da innsettes Signe Elisabeth Kvåle som sokneprest i Hedalen kirke under gudstjenesten som begynner kl. 11.00. Prost Anne Hilde Øigarden deltar også. Vi oppfordrer folk til å heise flagg den dagen.

Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe på Ildjarntunet. Vi håper mange blir med dit og nytter anledningen til å bli mer kjent med den nye presten vår.