Sist oppdatert: 12.09.2010 22:25

Kristin Krohn Devold i DNT åpner natur- og kulturstien

"Kvervilljuvet - en vandring i fotsporene til Mikkjel Fønhus"

KUNDAN ROKSTAD
 

Søndag 19. september kl. 12.00 åpnes den nye natur- og kulturstien som har fått navnet "Kvervilljuvet - en vandring i fotsporene til Mikkjel Fønhus". Generalsekretær i Den Norske Turistforening, Kristin Krohn Devold har sagt seg villig til å åpne stien.

Stien har vært blåmerket i flere år, og mange har gått turen. Men det er nå gjort et større arbeid med å sette opp mer enn 20 informasjonstavler som inneholder opplysninger om kulturminner underveis, fakta om vegetasjonen og tekster av Mikkjel Fønhus som skildrer nettopp det man ser.

Egentlig heter det Hølera og Hølerjuvet. Men på grunn av alle "Kvervillene" eller hvirvlene i elva – kalte Mikkjel Fønhus juvet for "Kvervilljuvet" istedet for Hølerjuvet, og elva for "Kvervilla", istedet for Hølera. Juvet stod sentralt i Mikkjel Fønhus diktning, blant annet i "Det skriker fra Kvervilljuvet" og "Folket i Bjønnemarka". Fossen mot bygda er storslått, - og har et fall på ca. 130 m.

Stien starter nå litt annerledes enn den har gjort tidligere; den begunner fra Nissebakkin (Mikkjel Fønhus hjem), går forbi Hølera grendehus og opp på nordsida av Hølerbrua, langs en trivelig grasgrodd tømmervei opp til midtvegs i fossen. Det er ca. halvannen times gange opp til juvet.

Kristin Krohn Devold vil foreta den offisielle åpningen av stien. Leder i Valdres Natur- og Kulturpark, Kjell Arne Berntsen, blir dagens konferansier. I løpet av dagen vil Ole Kristian Nyhagen, Bente Ingholm Hemsing og Gudbjørg Fønhus Stensrud bidra med innslag av musikk og Fønhus-tekster. Programmet begynner på Nissebakkin klokka 12 og fortsetter på Svaet.

Fønhusgruppa har nå eksistert i to år og arbeider med å løfte Mikkjel Fønhus forfatterskap fram i lyset igjen – men vel så mye med å løfte fram hans budskap. Mikkjel Fønhus var langt forut for sin tid når det gjaldt natur- og miljøvern. Hans omtanke, respekt og kjærlighet for naturen og dyrene, skinner igjennom i alt han skrev og ikke minst i det livet han levde. Hans bøker har vært inspirasjon for naturopplevelser og naturforståelse for mangfoldige mennesker i snart hundre år.

"Kampen for natur- Norge er ikke bare naturromantikk. Det gjelder folkets mentale og fysiske helse."
- Mikkjel Fønhus -

Natur- og kulturstien er det andre konkrete resultatet av Fønhusgruppas arbeide, etter nettsiden www.mikkjelfonhus.no. Det er Valdres Natur- og Kulturpark som har bidratt med informasjonstavlene til stien, og grunneierne har vært velvillige til at tavlene har blitt satt opp.

Velkommen til åpningen!