Sist oppdatert: 25.09.2010 05:22

Inspiserer resultatet er stor dugnadsinnsats
Formannskapet til skolen

ARNE HEIMESTØL, LEDER I HSV
  Tirsdag 12. oktober kommer formannskapet på befaring på Hedalen barne- og ungdomsskole. De får da en orientering om dugnadsarbeidet som er utført i regi av Hedalen Skoles Venner. Samtidig vil venneforeningen peke på utfordringer den står overfor i månedene og årene som kommer.

I skrivende stund er det lagt ned vel 320 dugnadstimer. Samarbeidet med kommunen har vært svært godt, og venneforeningen har fått 20 000 kroner til maleprosjektet som nærmer seg målet som er satt for høsten 2010. I tillegg er det gitt løfter om at kommunen vil betale for noen bord som må skiftes før malinga kan avsluttes.

I de to neste ukene vil det fortsatt bli utført dugnadsarbeid. 29 vannbrett skal monteres, og alle lakka dører på den delen av skolen vi tar i år, skal pusses og få ny lakk. I tillegg prøver vi å fikse oppslagstavla slik at den blir mer presentabel.

Nå fjernes jord og gamle planter fra alle bed. Ny jord skal fraktes på plass fra Engene. På sida som vender ut mot rv. 243, blir det plen der det før har vært bed. Ved kjøkkenet og gymnastikksalen blir det klargjort for bed som skal beplantes før 17. mai, og ved sørveggen på skolen vil barnetrinnet få et lite beplantningsområde de kan ha ansvaret for. To ulike lag, inkl. gravemaskin, deltar i transportarbeidet.


SAE stilte også på dugnad. Her var målet å finne ut om elektriske ledninger/kabler krysser bedene Henning Åsli skal grave opp.

Mange har sikkert merket seg at flaggstanga er nymalt. Porten ved inngangen til skolen er fjernet, og lyktestolper + et skilt er rettet opp.

I helga hentes også stoff til gardiner og nytt teppe bak på scena. Musikkrommet og lagerrommet til musikkorpset vil få nye gardiner.

Skogryddingsprosjektet starter i uke 40 og vil pågå utover høsten. HSV håper også at det skal være mulig å gjennomføre utskifting av bord helt opp mot taket fra lærerrommet til og med barnehagen. Dette har vi som mål å få til før jul slik at nytt skilt med navnet Hedalen barne- og ungdomsskole kan komme opp.

Endelig kan vi nevne at HSV også jobber med å skaffe en annen talerstol til samfunnslokalet. Den gamle er, som en del annet inventar, ikke i særlig god forfatning.

Venneforeningen bruker en del egne midler på disse tiltakene. Regner vi en timelønn på 350 kroner inkl. moms på dugnadsgjengen som har vært med i høst, tror vi at kommunen får ca. fire kroner i tillegg til hver krone som legges inn i prosjektene vi arbeider med. I tillegg kommer kapitalen vi selv legger inn.