Sist oppdatert: 28.09.2010 07:11

Ny arealplan vedtatt

ARNE HEIMESTØL
  Kommunestyret i Sør-Aurdal vedtok torsdag 16.9. enstemmig arealdel i ny kommuneplan. Vi har spurt plansjef Svein Granli hva dette i praksis betyr for Hedalen.

– Den gamle arealplanen ble vedtatt i 1991 - og det er veldig lenge siden! Siden denne planen kom på plass, er det utarbeidet oversiktsplaner og detaljplaner for de fleste byggeområdene som er vist i gammel plan. Den viktigste av disse planene for Hedalens vedkommende er kommunedelplan for Teinevassåsen/Søbekkseter med tilhørende reguleringsplaner.

Det er nå lagt opp til bl.a. å revidere denne planen for å kunne legge til rette for videre vekst og utvikling i Sør-Aurdal. Det er også vist hensynssoner rundt de to stavkirkene i kommunen. I Hedalen er det i tillegg lagt inn tre områder for ny boligbebyggelse.

Sør-Aurdal har nå en oppdatert arealplan som både tar vare på viktige arealer og verdier for ulike næringer og interesser. Samtidig legges det til rette utbyggingsareal til ulike formål. Kommuneplanens arealdel for Sør-Aurdal er utarbeidet etter ny planlov som en av de første i landet. Det kan vi være stolte av! Mari Olea Lie har gjort en kjempejobb for å komme i mål med dette arbeidet.

Ellers minner jeg om at plankartet ligger på kommunens hjemmeside og at det er mulig å zoome seg ned til et ganske detaljert nivå.