Sist oppdatert: 04.09.2010 06:42

Målet i sikte

ARNE HEIMESTØL
  Nylig gikk styret for Bedehuset ut og bad om økonomisk støtte i forbindelse med behov for betydelige utbedringer på eiendommen. Responsen har vært svært god. Per 1. september er det kommet inn 50 750 kroner. Målet er minst 60 000.

– Jeg hadde et lite håp om at vi skulle nå målet styret hadde satt, sier kasserer Hermann Sukke. – Men innbetalingene har kommet mye raskere enn jeg hadde våget å håpe.

Sukke retter en hjertelig takk til de mange som har bidratt og peker på dette bare er ett av mange områder der bygda trår til med både økonomisk støtte og dugnadsinnsats.

Gaver som sendes gjennom Evangelisk Orientmisjon konto nr. 3000 15 76719 og merkes ”Hedalen bedehus”, gir rett til skattefradrag hvis gaven er på 500 kr eller mer (inntil 12.000 kr pr. år) og man oppgir personnummer. Gaver kan også sendes direkte til: Bedehuset v/Herman Sukke, konto nr. 6185 05 11836, men da vil de ikke komme inn under ordninga med skattefradrag.

I slutten av neste uke kommer Hedalen.no med en siste oppdatering av  denne saken.