Sist oppdatert: 05.09.2010 22:04

Reparerer kirkegårdsmuren

ARNE HEIMESTØL
 

Deler av kirkegårdsmuren har vært i dårlig forfatning. Dette har Riksantikvaren tatt tak i, og store utbedringsarbeider på den ca. 150 meter lange og opp til 3,5 meter høye muren er i gang.

Øyvind Jordet stiller med gravemaskin slik at steiner kan løftes ned og opp. Sammen med seg har han murerne er Knut Andreassen fra Begnadalen og Hans Magne Lunde fra Etnedal. De har jobbet for Riksantikvaren i mange år.

Øyvind forteller at muringa er litt av et puslespill. Samme stein kan bli løftet opp og ned mange ganger før en finner en passende plass til den. Først var det meninga at ca. 30 meter skulle bygges på nytt, men nå er det bestemt at hele muren skal tas. Dette betyr at arbeidet vil pågå utover høsten til snøen kommer, og det vil bli gjenopptatt til våren. Når prosjektet er ferdig, avsluttes det med å fjerne anleggsveien som nå går over jordet til Ildjarnstad.