Sist oppdatert: 09.04.2011 06:53

Har du bruk for kirken?

GUNVOR HEIENE, SEKRETÆR I MENIGHETSRÅDET
 

Til  70-årsdagen min fikk jeg ”Dagens Karsten” – 365 gullkorn fra Karsten Isachsen. På 7. april sto det følgende: ”Mange har samme forhold til kirken som til den lokale brannstasjonen: De er glad for at den finnes, men de håper de aldri får bruk for den.”
 

Hvis du er glad for at kirken finnes, håper jeg du kan tenke deg å ta ansvar for at kirken i Hedalen kan fungere godt de kommende fire år og stiller deg til disposisjon for å bli valgt inn i menighetsrådet den 12. september. Meld deg gjerne frivillig til lederen, Ellen Skrinde Øverby, presten eller en av oss andre som sitter i rådet nå.
 

Alle kirkemedlemmer over 18 år er valgbare og pliktige til å ta imot valg. Kanskje er det nå din tur til å ta på deg denne plikten og stille deg til disposisjon?
 

Rett til å kreve seg fritatt for valg har den som har fylt 65 år før valgperioden tar til, den som har gjort tjeneste som medlem av rådet de siste 4 år, og den som påberoper seg hindring som menighetsrådet godkjenner. (Kirkeloven §6)
 

Noen menighetsråd setter opp lista uten å spørre kandidatene på forhånd. Hedalen menighetsråd har bestemt at vi vil prøve å få folk til å stille frivillig, så vi håper inderlig at mange nok svarer positivt på forespørselen om å stille til valg. Hermed er utfordringen sendt.
 

PS. Det er også anledning for andre enn menighetsrådet til å sette opp liste. Det må bare være 10 forslagsstillere bak lista som må leveres menighetsrådet før 1. mai.