Sist oppdatert: 13.04.2011 19:09

Hedalen søker om montessoriskole

LEIKNY VIBEKE HARVIGSEN
  Søknad om godkjenning av montessorriskole i Hedalen ble sendt Utdanningsdirektoratet innen søknadsfristen 1. april 2011. Godkjenningsprosessen tar lang tid.

Skolen kan tidligst komme i gang høsten 2012, og en godkjent skole må starte opp innen tre år fra godkjenning er gitt. Når godkjenning foreligger, blir det opp til styret å bestemme om og eventuelt når skolen skal starte opp.

Stiftelsen Hedalen montessorriskole ble opprettet av et bygdemøte vinteren 2010, og styret fikk i oppdrag å søke om godkjenning av skolen innen 1. april 2011. Bygdeutvalget vil innkalle til et nytt bygdemøte i nærmeste framtid for å drøfte situasjonen og prosessen videre.

Interessen for montessorripedagogikken ble vakt i Hedalen da kommunestyret gjorde et intensjonsvedtak om å legge ned ungdomsskolen i bygda og kjøre elevene til Bagn fra høsten 2010. Det ble holdt flere bygdemøter, og representanter ble sendt til kommunen for å be om utsettelse i ett år slik at en kunne få på plass en montessorriskole, men svaret var negativt.

Hedølingene er glade for at kommunestyret med knapt flertall til slutt vedtok å opprettholde Hedalen barne- og ungdomskole som før. Likevel har trusselen om nedleggelse av ungdomskolen lagt igjen en utrygghet for den offentlige skolen i bygda og en visshet om at en montessorriskole vil være et godt alternativ.