Sist oppdatert: 18.04.2011 19:39

Godt nytt fra kommunen

ARNE HEIMESTØL
  De endelige regnskapstallene for 2010 er klare. Etter at hele underskuddet for 2008 på 12,3 millioner kroner er dekket inn, sitter kommunen fortsatt igjen med 800 000 kroner i overskudd. Dermed berget Sør-Aurdal kommune seg unna Robek-lista.
  • Les flere detaljer her.

Kommunen har nå ca. 2 millioner kroner på disposisjonsfondet. I tillegg er det midler på bundne driftsfond. – På sikt bør vi ha 15-20 millioner kroner på disposisjonsfondet, sier rådmann Erland Odden.

Vinteren har vært hard og har også bydd på ekstra utgifter til blant annet tining og strøm. I begynnelsen av mars var en ca. 1 million på etterskudd, men på årets budsjett har en reserver. – Det blir stramt i 2011 også, men vi bør greie å holde budsjettet som er vedtatt, sier Odden.