Sist oppdatert: 18.04.2011 19:40

HILMAR til Helge Nordby

BILDER: VEGARDFOTO
  På løypelagskonserten sist lørdag ble Helge Nordby tildelt Hedalen idrettslag sin pris, HILMAR.

Hilmar er idrettlagets høyeste honnør for innsats og spire til fortsatt motivasjon hos mottakeren og til andre medlemmer som ser at innsats nytter. Den påskjønnendes innsats kan være så vel sportslig, praktisk som administrativ.

Her gjengir vi talen styreleder Jan-Arild Hegdal hold i forbindelse med prisoverrekkelsen:

Årets HILMAR deles ut til en person som ikke er mest kjent for den aktive idretten, men har lagt ned en stor innsats for idrettslaget administrativt og med stor dugnadsinnsats.
 

Prisvinneren har i flere perioder vært leder av idrettslaget samt mange år som leder av skigruppa.
 

I tillegg har årets HILMAR bidratt til at anlegg har blitt etablert og at vedlikehold og drift av idrettsanleggene våre har blitt utført med stor flid. Det er nok vedlikehold av lysløypa og hoppbakkene som har engasjert årets prisvinner mest. Når lysløypa ble lagt utenom Bjørnstadjordet, samt utvidet i bredden på flere steder, var det årets prisvinner som organiserte dette.

 

Årets prisvinner tok initiativ til å ta opp igjen tradisjonen med å arrangere kretsrenn i Hedalen. Rennet ble senere et samarbeids arrangement mellom idrettslagene i kommunene, og er nå kjent som Sør-Aurdalsrennet.

 

Når prisvinneren kom inn i styret i idrettslagets tok han initiativ til at idrettslaget skulle få egen løypemaskin. Først var det organisering av pengeinnsamling via www.hedalen.no, noe som gav idrettslaget nok midler til å gå til anskaffelse av løypemaskin. Løypemaskinen har høynet kvaliteten på løypene betraktelig, og vi må nok innse at mange klubbrenn ikke hadde blitt en realitet uten løypemaskin. Det er tross alt ikke under alle værforhold det er mulig å få til løype med scooter.

 

Prisvinneren har også sittet bak spakene på løypemaskinen i flere år, noe som har tatt mye av hans fritid. Han har i flere år hatt hovedansvar for oppkjøring av løypene til trening og renn.

 

Årets prisvinner tok initiativ til å få i gang en turløype på ski med utgangspunkt fra Jenlismyra og gjorde avtaler med grunneiere slik at løypa ble en realitet. Prisvinneren har også i flere år vært løypekjører i denne løypa. Turløypa på åsen, som den ofte kalles i bygda, er flittig benyttet av bygdefolket, spesielt i helgene midtvinters.

 

Som tidligere nevnt er ikke årets prisvinner mest kjent for egne idrettsprestasjoner, men det bør nevnes at han har fullført Birkebeineren.

 

Årets Hilmar 2010 tildeles Helge Nordby.