Sist oppdatert: 26.04.2011 16:10

Sør-Aurdal - en kulturell dugnadskommune?

BODIL ØYHUS PIHL
I løpet av etterjulsvinteren en gang kunne vi i avisa Valdres lese hvor mye penger de ulike valdreskommunene velger å dele ut til kulturaktivitet.

Jeg husker ikke nøyaktig hvordan fordelingen var, men jeg husker skuffelsene over at kulturarbeid tilsynelatende ikke er verdt mer. Ja, kommunen har dårlig råd, og har utført vanskelige økonomiske prioriteringer, men det så stusslig ut sammenlignet med andre steder…

Eneste valdreskommune uten kulturskolerektor, for eksempel.
Desto større er grunnen til å la seg imponere over den kulturelle aktiviteten som har foregått disse siste 3-4 månedene. Jeg er svært lite idrettsinteressert, og vier ikke stor oppmerksomhet til idrettsprestasjoner innen hopp, tilbud om karate eller magedans, skirenn med ukentlig 70-100 deltakere på både Åsemyra og i Hedalen, ei heller alle dugnadstimene som legges igjen i flotte preparerte skiløyper.

Nei, jeg vil rette oppmerksomheten mot det som har foregått bak, oppå og foran scene. Enten belyst med lyskastere og sendt til publikum over høytalere, eller overrekt i direkte lampelys, kun i kraft av sin egen tone.

Amatører som har levert på profesjonelt nivå, enkelte med dugnadstimer tilsvarende minimum halv stilling i det offentlige. – Med det mål for øye å kunne gi, formidle og glede. Unge som gamle har deltatt i planlegging, gjennomføring og avslutning av kulturelle prosjekt. Det er stor fare for at noe er glemt; om så er, bevitner det bare om enda større aktivitet. :-)

Først ut i begynnelsen av februar var Begnadalen Amatørteater med revyen ”ute på prøve”. Etterfulgt av revyen ”Helt i hundre”, i regi av Bagn IL i siste halvdel av februar. I starten av april avholdt Begnaljom valdreskappleik, lørdagen deretter var det korps-/korkonsert på SAUS i regi av Bagn og Begnadalen Musikkorps, palmelørdag var det løypelagskonsert i Hedalen, og i påskeuka ble det tilnærmet tre fulle hus under Grease, en oppsetning av Hedalen Musikkorps og Hedalen ungdomslag. Det er disse tre siste tilstelningene som jeg kjenner best til, og er basis for denne ukens kommentar.

Korps- og kor konserten på Bagn var en gratiskonsert, hvor inntekter for kaffesalg var dedikert til Begna IL, Åsemyra skistadion. I ettertid kunne vi lese at inntektene var ca. kr 9000,- -kun for å selge kaffe og kake.

Lørdag 16. april var løypelagskonserten hvor det i ettertid ble kunngjort på Hedalen.no at løypelaget mottok kr. 21.000,- i inntekter av konserten. Til tross for egen deltagelse under begge konsertene, lar jeg meg forundre over hvilke mekanismer i oss mennesker som settes i gang under planlegging og gjennomføring av slike prosjekt. Hvorfor lar vi oss ”binde” til minimum et par timers ukentlig øvelse? Hva gir det meg som menneske?

Selv sitter jeg ikke på noen fasit, men der jeg undres, forsøker jeg å finne egne svar. Jeg er overbevist om at egen drivkraft for deltagelse er opplevelse av lyst, glede, og ønske om utfordring, for deretter søke mestringsfølelse/bekreftelse. Jeg velger bort leggetid med barna, alenetid med ektefelle, og slipper å lete etter motivasjon til huslige gjøremål. Målet er primært ikke en konsert i det fjerne, men gleden i nuet. Konsertene ble kun ett klimaks i søken på bekreftelse.

De samme drivkreftene tror jeg var mer eller mindre gjeldende hos aktørene i Grease, enten de var aktive på scene, i korps eller storband. Korpsdeltagere fra barneskolealder, synligere sceneaktører/bandmedlem i ungdomsskolealder, og øvrige deltagere i alle aldre, som siden januar har levert en formidabel egeninnsats, slik at du og jeg som publikum kunne nyte halvannen times show i mesterklasse. Avslutningsvis fengende musikk, livsglede, stående applaus, varme smil og godord om forestillingen. Aktørenes gledelige fremtoning forut, under, og etter hver akt/ forestilling bevitnet den glede kulturformidling gir. ”De er ruset på livet” ble skuespillernes felles diagnose mellom første og andre akt under tredje forestilling av Grease. – Og ja, det er det vel regelrett det som skjer ved deltakelse av ulike kulturelle arrangement; Man blir ruset på livet!

Rundt 50 personer var aktivt deltagende før og under Grease, i en eller annen form, anslagsvis 430 besøkende var tilskuere. De aller fleste bosatt eller i nær tilknytning til Hedalen. Hvordan deltagelse og oppmøte har vært på de øvrige arrangement, kjenner jeg ikke til, men det er sikkert at stor andel av kommunens 3200 innbyggere er kulturelt engasjerte, enten som utøvende eller som mottagende innbyggere.

Herav kommentarens tittel; Sør-Aurdal, -en kulturell dugnadskommune.
La oss så lenge det er liv i flammene, verne om kommunens ildsjeler som bidrar i det kulturelle mangfoldet vi har. Enten det er dirigenter, instruktører, lys-/lydansvarlige, scenearbeidere, utøvende scenekunstnere, musikere, inspiratorer, eller andre.

Ps: 1. mai er fristen til å foreslå kandidat til årets kulturpris. Noen du tenker på? :-)

Ved neste anledning; bli med å la deg bli ruset på livet! Klem fra Bodil