Sist oppdatert: 04.04.2011 06:22

For mye elg?

TEKST: ARNE HEIMESTØL
FOTO: HÅVARD SUKKE OG VEGARD FINSRUD
  FAUN Naturforvaltning har utarbeidet en rapport med aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i Sør-Aurdal. En av konklusjonene er at det bør felles mer elg.

Etter høstjakta er det beregnet at det finnes 780 elger i Sør-Aurdal. I 1992 var det hele 1200 dyr, mens bestanden i 2004 var nede i 550.

I 2010 ble det felt 290 elger i kommunen. Den gjennomsnittlige slaktevekta for kalver og ungdyr i 2010 var på henholdsvis 65 og 126 kg. Den tyngste elgen som ble felt i fjor, hadde en slaktevekt på hele 290 kg. Kyr med alder minst 2,5 år hadde gjennomsnittlig slaktevekt på 165 kg.

Fellingskvotene for 2011 foreslås økt til 400 dyr, og dette begrunnes med hensyn til bestandskondisjon, trafikkulykker, hjortelusflue, flått og skogbruket.

I 2010 ble det skutt 10 hjorter i Sør-Aurdal. Harde vintre kan påvirke hjortebestanden.

I fjor ble det registrert flått på tre dyr. Rapporten slår fast at det er flått i kommunen, men foreløpig i svært små mengder.

Ulike oppfatninger
– Jeg er uenig i at fellingskvotene bør økes, sier Arne Storruste, jaktleder på elglaget Middagsknatten. – Skogskader har det vært lite av i vårt område, og vi klarte kun å felle to av en kvote på fire dyr i 2010. Nå er ikke vi av de mest aktive jegerne, men i hele jakta registrerte vi bare fem-seks elger i området vårt.

– I Vassfaret er det en del skogskader, sier Bjarne Berg. – Elgen holder seg ikke til kommunegrenseinndelinger. Den oppholder seg gjerne på solsida om vinteren – der det er mat å finne. Spørsmålet er om vi bør innføre vinterjakt i områder der skogskadene er store. Slik er det for eksempel på Nes i Ådal. – Elgen har nemlig dårlig oppdragelse med hensyn til fornuftig tynning av furuskog.

  • Les hele rapporten her.


På post