Sist oppdatert: 07.04.2011 06:29

Et nødskrik fra bygdeutvalget

ARNE HEIMESTØL
  Årsmøtet i Hedalen bygdeutvalg ble for en tid siden utsatt. Valgkomiteen klarte ikke å skaffe nok kandidater til styreverv. Leder og kasserer mangler.

– Hedalen bygdeutvalg er en velforening som arbeider for bygdas ve og vel i videste forstand og har som særlig oppgave å arrangere bygdemøter når bygdefolket trenger å møtes for å diskutere viktige saker, sier nåværende styreleder, Lars Ims.

– Dette så vi sist i skolesaken, hvor bygdeutvalget arrangerte møter og jobbet iherdig med å redde ungdomskolen fra nedleggelse. Ellers arbeider foreningen for typisk allmennyttige formål, slik som opprettelsen av en natur- og kultursti fra Bautahaugen til kirken i fjor. Vi deler ut bygdeprisen annethvert år.

Ims mener det er viktig at utvalget består når det skjer noe i bygda som krever samordning av bygdas krefter. Som avtroppende leder håper han det finnes en hedøl som kan tenke seg å videreføre ledervervet og gjøre noe nyttig for lokalmiljøet.

Det vil bli sendt ut innkalling til årsmøte så snart en har kandidater til alle styreverv. Lykkes en ikke med det, kan alternativet bli å legge ned utvalget inntil videre.