Sist oppdatert: 18.08.2011 20:59

Oddvar Fremgaard (TPK)
Næring

ARNE HEIMESTØL
 

Det tredje temaet i utspørringen av listekandidater er næring. I dag er det Oddvar Fremgård (TPK) sin tur til å svare på spørsmålene bygdesidene har stilt.

 

Kan du gi en kort presentasjon av deg selv med hensyn til alder, bosted, yrke, politisk bakgrunn/erfaring og andre relevante opplysninger knyttet til at du kan bli folkevalgt?

 

– Jeg heter Oddvar Fremgaard, er 38 år, samboer og tvillingpappa til tredjeklassinger. Bosatt i Reinli. Jeg jobber 50 % som selger i et firma som leverer møbelbeslag til trearbeidsindustrien i hele Norge. Resten av min arbeidstid har jeg mitt eget firma der jeg kjøper og selger alt mulig. Jeg har med dette et stort og variert arbeidsfelt der jeg får innsikt i mange bedrifter. Jeg jobbet tidligere som ambulansesjåfør og har hatt innsikt i Sør-Aurdal og Helse-Norge fra den siden.

Jeg har stilt opp på Tverrpolitisk liste siden oppstarten deres. Har en periode som varamedlem. Har ikke nådd helt opp til plass i kommunestyret, men nå mener jeg det er rette tiden. Jeg ønsker å være med mens jeg ser og kan se utfordringene, samt jeg har pågangsmot til å ta tak i dem. Ønsker flere unge som folkevalgte, som kan med sine ønsker og mål skape et Sør-Aurdal rettet mot fremtiden. Jeg er  direkte, ærlig og rettferdig. Ellers er jeg en aktiv pappa, aktiv Røde-korser, aktiv hyttebygger, aktiv Sør-Aurdøl.

 

Har du én eller flere saker du brenner for, og som du håper å kunne gjøre noe med dersom du blir folkevalgt?

 

– Jeg brenner for barns oppvekstvilkår, helse og sikkerhet. Jeg brenner for aktivitetstilbud for alle. Jeg brenner for helse/omsorg og beredskap.

Jeg brenner for at alle skal ha en god og sikker arbeidsplass, der de trives og utvikler seg.

 

Det er omtrent like mange hytter som innbyggere i Sør-Aurdal. Hvordan kan kommunen og næringslivet i større grad utnytte de muligheter dette gir?

 

– Jeg mener at mye kan gjøres innen næringsutvikling av Sør-Aurdal. Skal folk bosette seg her, må de ha et godt arbeid å gå til, samt at de trives og er positive. Positive innbyggere sprer holdninger til barn , innflyttere og hyttefolk. Vi har mye hytter der det oppholder seg mange gode forbindelser innen  arbeidsliv og kunnskap. Dette er viktige personer som vi må vise våre verdier og holdninger.

Vi trenger folk som er villige til å satse. De finnes i Sør-Aurdal. De må støttes opp mest mulig, og ikke dømmes nord og ned. Det må lønne seg å handle lokalt, og vi bør handle av hverandre, ikke misunne hverandre.

 

Tidligere fylkesskogbrukssjef Knut Dæhlen har sagt at blant opplandskommunene er skogen viktigst for Sør-Aurdal. Ser du for deg nye og andre muligheter knyttet til skogbruksnæringen?
 

– Jord- og skogbruk er og blir viktig for Sør Aurdal. Vi bør få bedrifter som foredler det de produserer lokalt. Som bioenergi, høvlerier, lokale grønnsaker og lignende.

Vi frakter mye tømmer og råmaterialer ut av kommunen, og kjører ferdige varer inn. Her  må det være rom for lokal foredling.
 

Det er synd det står mange tomme småbruk i vår kommune. Her er det mange andre som ville ha bodd om de hadde arbeide å gå til, og de ser hvilken god og trygg oppvekst de kunne fått i Sør-Aurdal. Boplikten er til dels viktig,  men kan også ramme andre urettferdig. Det må legges opp til skjønn. Det er også mange som sitter på småbruk fordi de ikke vil selge sætereiendommen/skog. Jeg mener at det må legges opp til fradeling av disse med en vurdering i hver enkel søknad. 

 

Skal kommunen videreutvikle seg innen næringsliv, må det lages en masterplan der vi må ha klare mål, hvor vi skal, hva vi vil. Det kan også være en fordel og styrke planavdelingen med fokus på næringslivsutvikling.

Skal vi videre må vi  ha næringstomter der det er god ankomst med gode veier og at bedriftene har mulighet til å proffilere seg ut mot turister og gjennomreisene.

 

Hva mener du kommunen selv, og sammen med andre, kan gjøre for å legge til rette for rekruttering av kompetent arbeidskraft både i offentlig og privat sektor?
 

Sør-Aurdal har et spredt næringsliv, alt fra den selvstendige arbeider, transport, handel, forretningsdrivende, verksteder, sagbruk, institusjon, handverkerbedrifter og innen jord og skogbruk. Ved en god og positiv fremtid vil alle disse kunne ansette en eller flere personer som kan bosette seg her med all den kunnskap de har med seg i arbeid og fritid.

Sør-Aurdal kommune  er og skal være en god og positiv arbeidsgiver der alle innen sitt felt skal kunne utvikle seg faglig og sosialt. 

GODT VALG. Bruk stemmeretten! Stem frem de ”unge”. (Det er på tide)