Sist oppdatert: 18.08.2011 20:59

Rasmus Piltingsrud (H)
Næring

ARNE HEIMESTØL
 

I tredje runde i utspørring av listekandidater til kommunevalget i Sør-Aurdal er temaet næring. Rasmus Piltingsrud (H) svarer på spørsmål bygdesidene har stilt.
 

– Kan du gi en kort presentasjon av deg selv med hensyn til alder, bosted, yrke, politisk bakgrunn/erfaring og andre relevante opplysninger knyttet til at du kan bli folkevalgt?

– Rasmus Piltingsrud, 39 år – født og oppvokst i Begnadalen og med 15 år utenfor Begnadalen, pappa, elgjeger, turistvert, gardbruker og ingeniør. Jeg er aktiv i styrer og stell – har alltid vært engasjert i samfunnsspørsmål og gir uttrykk for det jeg mener.

Har du én eller flere saker du brenner for, og som du håper å kunne gjøre noe med dersom du blir folkevalgt?

– Grunnlag for tilflytting og bolyst er det viktigste kriteriet for utvikling av Sør-Aurdal. Jeg ønsker å bidra til optimisme og stolte innbyggere. En flerbrukshall vil kunne bidra positivt til det!

Det er omtrent like mange hytter som innbyggere i Sør-Aurdal. Hvordan kan kommunen og næringslivet i større grad utnytte de muligheter dette gir?

– Hyttene er en gullgruve for hele Valdres som kan bli få enda større verdi i fremtiden. Valdres Destinasjon og Valdres Natur- og kulturpark sparker i disse dager i gang prosjekter for å øke antall hyttedøgn. Antall hyttedøgn påvirker næringslivet i Sør-Aurdal på flere måter:

  • Folk som bruker hyttene sine mer, trenger flere varer – disse kan de kjøpe i hos våre lokale kjøpmenn.

  • Folk som bruker hyttene sine mer, ønsker høgere standard på hyttene sine. Økt standard hjelper våre lokale snekkere, rørleggere, gravemaskinførere og elektrikere til med.

Det er flere utfordringer knyttet til å få folk til å bruke hyttene sine mer:

  • Mange av hyttene mangler strøm i vår kommune – Sør-Aurdal Energi jobber for å bidra med dette og jeg vil oppfordre dem til å fortsette dette arbeidet.

  • Hyttebrukerne ønsker høystandard skiløyper og sykkelløyper. Det trengs penger til merking og drift av slike løyper. Jeg vil bidra til å finne finansieringsformer for dette for hele regionen.

  • Det å spre informasjon om det våre næringsutøvere kan bidra med overfor hyttefolket bør være tilgjengelig på kommunens hjemmesider – kanskje ved en egen hyttelink hvor næringsutøvere kan annonsere.
     

Tidligere fylkesskogbrukssjef Knut Dæhlen har sagt at blant opplandskommunene er skogen viktigst for Sør-Aurdal. Ser du for deg nye og andre muligheter knyttet til skogbruksnæringen?

– Skogbruksnæringen omtales gjerne som “Innlandets olje” – ikke uten grunn – tenk på Begna Bruk og hvor viktig denne arbeidsplassen er for oss.

I Sør-Aurdal kan vi utvikle mer av råstoffet selv ved videreforedling – og vi har mye erfaring fra Begna Bruk, hos Hedda hytter og ved Bagn Møbelindustri. Kompetansen fra disse store arbeidsplassene kan bidra til utviklingen av ny industri.
MEN: Vi har spesielt én utfordring knyttet til det å utvikle ny virksomhet og det er folk som kan jobbe der – se på Hedda som varsler utflagging fra kommunen for å skaffe arbeidskraft. Dette er en av de største utfordringene for Sør-Aurdal framover: å finne måter å få folk til å flytte til kommunen –med arbeidskraft vil mulighetene for ytterligere videreforedling av råstoff fra trærne være der.

Hvilken betydning mener du jordbruket bør ha i kommunen i framtida? Hva tenker du om boplikten?
 

– Jordbruket i kommunen, som i resten av landet, sliter med dårlige rammevilkår – bøndene jobber mye for altfor lav lønn. De som for bare et par år siden ønsket å investere, ønsker nå å gi seg med dyr.
Jordbruket er viktig for å sikre god, sunn mat til daglig og nok mat i krisetider. Slik skal det være også i fremtiden!

Boplikten virker fornuftig sånn ved første øyekast, men fører sammen med konsesjonslovgivningen til at småbruk blir stående tomme.

  • Boplikten bidrar til at eiendommer ikke blir solgt og at husa står tomme.

  • Ved å lempe på boplikten kan vi få folk som bruker husene og handler mat i nærbutikken!

  • Kommunens politiske praksis om fradeling av hus bør endres slik at flere kan bo i den flotte kommunen vår!

Hva mener du kommunen selv, og sammen med andre, kan gjøre for å legge til rette for rekruttering av kompetent arbeidskraft både i offentlig og privat sektor?

– Vi har vært gjennom en tung men nødvendig periode med innsparing på alle områder. Dette bidrar ikke til optimisme og glade innbyggere som selger bygda si til folk fra andre steder.
Vi trenger politikere som tør å ta sats og selge: Satsingen Etnedal gjør på flerbrukshall som Vestre Slidre i mange år har gjort på kulturskole, er eksempler på helt bevisst satsing for at folk skal trives. Økt trivsel virker – det gjør at flere vil bo og jobbe her!