Sist oppdatert: 21.08.2011 20:10

Kommunestyrevalget 2011

Kommunevalget nærmer seg. Kandidater fra seks lister i Sør-Aurdal har svart på spørsmål fra bygdesidene knyttet til tre ulike tema. Tre runder gjenstår. Kommende uke får vi innspill der skribentene selv har valgt tema. Deretter kommer det en kort presentasjon av alle listekandidatene, før de ulike listene avslutter med en appell. Vi håper at svarene som er og blir gitt, kan være til hjelp for velgerne når en skal velge liste, og når en eventuelt skal bruke rettepennen.

Vi tillater oss å gi velgerne noen utfordringer. Statsminister Stoltenberg har tatt til orde for mer demokrati og mer åpenhet. Dette bør vi unisont slutte opp om. Vi håper derfor at alle som har anledning til det, bruker stemmeretten sin.

Dernest håper vi at alle bygdene blir representert i det nye kommunestyret. Selv om de som har valgt skal representere hele kommunen, er det viktig at hver bygd har sine talspersoner. Den nærheten dette representerer, er verdifull.

Kvinnerepresentasjonen har de siste periodene vært for dårlig. Det bør velgerne også ha i mente hvis rettepennen skal brukes. Like viktig er det etter vårt syn at både ungdom, tilårskomne ungdommer og eldre blir representert i kommunestyret.

Til dem som står på valg, tillater vi oss å komme med denne utfordringen: Det er sagt mye om hva den enkelte synes er viktig, men vi skulle gjerne ha lest mer om hvordan en vil finansiere gode tiltak dersom dette må til.

  • Mener en at det er mulig å frigjøre midler fra noen områder og på den måten skaffe handlingsrom for andre tiltak?

  • Foregår det sløsing med kommunale midler?

  • Brukes midlene feil slik at ønsket kvalitet ikke oppnås?

  • Eller kan en tenke seg økte skatter og avgifter?

Vi tror velgerne gjerne skulle lese svar på flere av disse spørsmålene.