Sist oppdatert: 22.08.2011 17:22

Foss (H) besøkte Hedalen

ARNE HEIMESTØL
 

– Høyre har tatt til orde for å lette bedriftenes kostnader knytter til skjemaer og offentlige regler med 25 %, sa stortingsrepresentant Per Kristian Foss da han torsdag besøkte Hedda Hytter og Multi Bil.

 

Magne Omsrud, som er daglig leder på Hedda Hytter, pekte på noen av utfordringen hytteprodusenten har stått, og står, overfor: – Det har vært vanskelig å skaffe tilstrekkelig med faglært arbeidskraft, og nye forskrifter for hyttebygg påførte nylig bedriften ekstrautgifter på hele seks millioner kroner.

 


Olav Kristian Huseby og Per Kristian Foss

 

– Vi frykter nye kostnadsdrivende regler, sa Omsrud som også viste til den frustrasjonen som har bredt seg i hele Valdres etter en rekke bedriftsnedleggelser. – Fra det offentlige trenger vi hjelp til å få større fokus på bolyst, sa bedriftslederen som ga uttrykk for håp om at dette kan gi større tilgang på kvalifisert arbeidskraft både i privat og offentlig sektor.

 

Olav Kristian Huseby var optimist på Multi Bils vegne. – Vi mener vi har en konkurransedyktig bedrift i Hedalen – selv målt mot totalkostnadene på reparasjoner ved svenske verksteder. Arbeidskraften i bygda er billigere enn i Oslo. Alternative merkedeler kan få ned kostnadene, og når biler leveres på Multi Bil sin bedrift i Bærum, kan noen av dem fraktes til Hedalen på lastebil.

 

Foss lyttet interessert til det Huseby og Omsrud hadde å si, men minte samtidig om at det ikke hadde vært lett å få regjeringspartiene med på Høyres forslag om tiltak mot kostnadsdrivende skjemavelde.