Sist oppdatert: 24.08.2011 15:38

Til motorinteresserte sør-aurdøler

TOM NYBRÅTEN (TPK)
  Jeg heter Tom Nybråten,er  41 år gammel, bor på Leirskogen, er gift og har fem barn. Har jobbet med mye forskjellig; skogsarbeider, offiser i forsvaret, bussjåfør, lastebilsjåfør og skigardsmontør.

Jobber nå (siden 2004) i Avinor som utrykningsleder på Fagernes lufthavn, Leirin. På fritiden er det plikter i heimen, hytteprosjekt, skyting, elgjakt, MC (alt som durer...) og HV.

Jeg har ingen politisk erfaring. Ser ikke på meg selv som noen politiker, men har mine meninger og er interessert i å bringe fram mye av det som bygdefolket brenner for. Ble derfor med i TPK (Tverrpolitisk Kommuneliste), de står for mye av det jeg mener. Vi skal være bygdefolkets talerør.

Det bør satses på et bedre tilbud til de unge i kommunen, spesielt for dem som ikke har noen idrett de brenner for. Er du ingen fotballspiller eller langrennsløper, så er det for få tilbud å velge i for ungdommen.

Jeg tenker her spesielt mest på de unge som begynner å henge rundt i sentrum. Hva med et møtepunkt der de kunne treffes, litt å spise og div. aktiviteter? Et møtepunkt der også motorinteressert ungdom kan komme.

Vi har mange av disse i kommunen, men de må reise langt for å trene. Hvorfor ikke gi dem tilbud her i kommunen, gi de mulighet for å utfolde seg i kontrollerte former på baner og traseer? Gjerne her også en samleplass for andre aktiviteter som radiostyrte biler og fly.

Jeg mener det bør jobbes for å få til mulighet for en snøscootertrase i kommunen, der vi ”snøscooterfrelste” kan ta oss en tur uten at vi skal bli sett på som kriminelle! Hadde vi fått til noe i vår kommune, kunne vi dratt dette videre og fått forbindelse med våre nabokommuner. Hvorfor skal vi reise milevis til Sverige og legge igjen masse penger der når vi har de samme åsene/fjellene å kjøre i her hjemme? Ved å legge traseer forbi utleiehytter og kafeer i åsen, ville dette gi positive ringvirkninger med økt turisme og inntekter både til kommunen, grunneierne og mange andre. Det er viktig med en dialog med grunneiere, hyttefolk, skiløpere og snøscooter- interesserte for å få dette til.

Vei er også en viktig sak jeg brenner for, tenker da på våre kommune- og fylkesveier. Det må rustes opp mange kilometer med vei, her må det breddes, grøftes og graves stikkrenner. Dårlige veier er dårlig reklame for hyttefolk og andre som kjører gjennom våre bygder.

Fast dekke er også ønskelig der dette ennå ikke er lagt, men først er det masse grunnarbeide som må gjøres før det kan legges. Det er allerede for mye dårlige veistrekninger med fast dekke der grunnarbeidet har vært for dårlig.

Til slutt vil jeg oppfordre alle til å bruke stemmeretten sin, spesielt de unge!

Tenk på din og dines framtid i kommunen!