Sist oppdatert: 27.08.2011 23:53

Betydelig dugnadsarbeid utført

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN OG REIDAR HEIENE
  Når en begynner oppussingsarbeider i gamle hus, kan en få seg overraskelser. Slik ble det også da  Bedehuset skulle få sitt helt nødvendige vedlikehold.

Råtne bjelker og manglende isolasjon har vært en utfordring. Reidar Heiene og Herman Sukke har spandert mange dugnadstimer, og det har gitt resultater. Kjøkkenet, som før var på 10 kvadratmeter, har nå fått en golvflate på hele 17 rutemeter. Himlingen er senket. Nytt golv er på plass, og en ny-gammel innredning kjøpt fra Grimstad for 5000 kroner er hentet i to svære hengere og montert. Riktig vakkert og tjenlig har kjøkkenet blitt!

I hovedsalen måtte dugnadskarene til med skikkelig grunnarbeid. Bunnsvilla på oversida kunne plukkes fram i småbiter. Slikt tar tid å utbedre, men nå er dette gjort, og nytt golv er på plass.

Vann har vært en utfordring. I 2010 var et brønnborefirma på besøk. Hullet ble 99 meter dypt, men måtte suppleres med pressing for å få tilstrekkelig med vann. Regning: 55 000 kroner.

Elektriker- og rørleggerarbeid er innleid, og dette har vært en betydelig kostnad, men nå er alle regninger betalt - og kassa er tom... Det gjenstår imidlertid noe isolasjonsarbeid. Gjennomfører en dette tiltaket, vil utgifter til oppvarming gå betydelig ned.

Reidar forteller at han å ønsker å engasjere Etterisolering AS i Tønsberg  for å isolere de gamle ytterveggene samt himlingene i salen.

Gaver til Bedehuset kan fortsatt sendes til kontonr. 6185 05 11836. De som vil ha skattefradrag for gaven, kan sende den til Evangelisk Orientmisjon, kontonr. 3000 15 76719, merke den med Hedalen bedehus og oppgi personnr.