Sist oppdatert: 04.08.2011 20:39

Galleri Bauta

ELLING FEKJÆR
 

Søre del av Valdres har vært fattig på utstillinger av profesjonell kunst. Eierstyret for Bautahaugen Samlinger tok utfordringen i 2010 ved å etablere galleri Bauta med sommerutstilling i Vassfarhuset med tre anerkjente bildekunstnere.

 

 

Responsen og besøket på fjordårets utstilling var så stor og god at vi har også sommerutstilling også i år i perioden 15. juli til 14. august.

Denne gang med tre andre norske profesjonelle billedkunstnere. Alle tre har høyere kunstutdannelse fra Norge og andre europeiske land. Samtlige er innkjøpt bl.a. av Nasjonalgalleriet. Også årets utstilling får meget god kritikk, og en god del folk besøker galleriet.

 

Styret for Bautahaugen er av den oppfatning at Bautahaugen ikke bare skal vise vår kulturhistorie bakover, men også være aktiv i å gi folk kulturopplevelser av vår samtid og helst være med å utvikle mennesket kulturelt.

 

Vi mener bestemt at profesjonell kunst ikke bare skal vær tilgjengelig for folk i våre store byer - hvor galleriene oftest befinner seg, men være til stede for folk på landsbygda. 

 

Galleriet er åpent alle dager med unntak av mandag fra kl 12.00 til 17.00.