Sist oppdatert: 09.08.2011 06:05

Takk!

RUTH-HEIDI GRØNBECK
 

Jeg vil gjerne få takke alle dere som sa ja da jeg ringte og spurte om dere ville stille på de forskjellige aktivitetene vi hadde på 4H-fylkesleiren på lørdag!

 

Uten deres hjelp og engasjement hadde ikke denne dagen blitt så bra som den ble. Det strømmet over med ros fra deltagere og foreldre. De var imponert over alle de aktivitetene vi hadde og for å ikke snakke om kvaliteten på tilbudene som ble gitt. Så tusen, tusen takk til alle dere som hjalp oss på denne aktivitetsdagen!

 

Med vennlig hilsen Ildjarnstad 4H v/aktivitetsleder Ruth-Heidi Grønbeck