Sist oppdatert: 01.12.2011 06:23

Brøyting og strøing

ARNE HEIMESTØL
  Vinteren skaper ekstra utfordringer både for trafikanter og for dem som skal sørge for at veiene er framkommelige. Godt samarbeid bidrar til at alle parter blir mer fornøyde.

Søbekkseter-Nesbyen
Det er Jon Rødningen fra Nesbyen som har ansvar for brøyting og strøing på strekningen Hedalen-Nesbyen. Vegstyret har bestemt at det skal brøytes når det er 10 cm snø i vegen, og rydding skal påbegynnes senest kl. 07.00 når det er behov for det.

I helgene skal det brøytes hyppigere enn vanlig, og Rødningen skal ved behov samarbeide med brøyte- og strømannskap på Hedalssida – både med sikte på å framskaffe informasjon om værforhold, behov for utrykning og utføring av tjenester når utrykning fra Nesbyen ikke er påkrevd. Jon Rødningen kan kontaktes på mobil 95 11 39 75.

NB! Arild Skaret, som er formann i vegstyret, håper at publikum kan levere presise observasjoner. Det viktig at brøyting og strøing blir foretatt når det er behov for det, og at en ikke rykker ut uten at det er grunn til det.

Husk at ansvaret til vegstyret gjelder til bommen på Nesbyen. Derfra og til Nesbyen er det kommunal veg, og her må kommune kontaktes når det er behov for brøyting og strøing.

Hedalsvegen, Dølen-Hedda-Vestsida-Bakka
Mesta har satt bort all brøyting og strøing til Hedalen Hytteservice v/Håvard Sukke tlf. 90 79 44 33. Vakttelefon for Mesta i Valdres er 91 18 95 95.

Kommunal brøyting og strøing
Skolen, Hedalsheimen, Bronbakklia, Skolehagen og kirka. Birger Åsheim Tlf. 91 17 62 84.

Kommunal brøyting og strøing av Øvrevegen
Hans Johan Åsliebråten Tlf. 90 16 65 19

Fledda
Geir Øverby Tlf. 97 58 64 78

Muggedalsvegen
Hans Johan Åsliebråten  Tlf. 90 16 65 19

Søbekkseterveien
Hans Johan Åsliebråten Tlf. 90 16 65 19

Strøsvegen
Henning Perlestenbakken Tlf. 91 39 03 38

Vassfarvegen
Edgar Skredderhuset Tlf. 46 93 29 25

Publikum oppfordres til å tipse den enkelte entreprenør hvis det skulle være mye snø eller det skulle være glatt, slik at entreprenøren kan vurdere tiltak. Husk at det er forskjellige krav når det skal brøytes på de forskjellige vegene.