Sist oppdatert: 12.12.2011 07:14

Skårer lavt på Difi-undersøkelse

ARNE HEIMESTØL
  Kommunens nettside får 3 av 6 mulige stjerner og oppnår 71 % på tilgjengelighet, 67 % på brukertilpasning og 37 % på nyttig innhold.

Det er Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) som står bak denne årlige undersøkelsen. De arbeider med å øke kvaliteten på kommunale og statlige nettsteder. Basert på et sett kriterium blir et utvalg nettsteder gradert i form av et antall stjerner.

  • Les mer her om kvalitet på nett.
     
  • Her er rapporten "Kvalitet på nett 2011"
     
  • Her er detaljer fra undersøkelsen.

Ser muligheter for forbedringer
Liv Barbro Weimodet er webredaktør på kommunens nettside, og hun har følgende kommentarer til årets undersøkelse

Kriterium Poeng Kommentarer
3.1 Nettstaden legg til rette for forenkla informasjonsflyt (maks 4p) 2 av 4 Vi inviterer ikke til dialog , og får 2 minuspoeng her. Se for øvrig kommentar under  skjemaet.
3.2 Nettstaden har strukturert informasjon om kjerneoppgåver (maks 5p) 3 av 5  
3.3 Nettstaden har sentral kontaktinformasjon (maks 2p) 2 av 2 OK
3.4 Nettstaden har sentral eigeninformasjon (maks 3p) 1 av 3 Vi har ikke klikkbart organisasjonskart, kun pdf  – og trekkes for det.  Vi er i gang med å få  gode kart på plass både administrativ og piolitisk.
Det ble også kommentert at det var vanskelig å finne frem til informasjon om ledelsen via administrasjonssiden – dette er nå endret.
3.5 Nettstaden legg til rette for innsyn i postjournal (maks 3p) 2 av 3 Vi får godkjent for dokumentbestillingen vår – men hadde fått full pott om publikum kunne hentet opp dokumentene selv rett fra nettsiden..
3.6 Nettstaden legg til rette for innsyn i saker og møte (maks 3p) 2 av 3 Vi har ingen tjenester for digitalt innsyn, innsyn i saksdokument – men får poeng for at vi publiserer innkalling, saksdokument og protokoll fra møter
3.7 Nettstaden legg til rette for elektroniske høyringar (maks 3p) 1 av 3 Vi har kun enkel høring – vi legger saker ut på høring, men har verken skjema for innsending av innspill eller publiserer disse på hjemmesiden vår.
En komplett høringsløsning skal gi direkte tilgang til aktuelle høringsdokument, ha egne skjema for innsending av innspill og gi tilgang til andre sine innspill i saken.
3.8 Nettstaden utnyttar teknologien til å lage gode tilleggsløysingar (maks 2p) 0 av 2 Her får vi trekk for at vi ikke har stillingsutlysning, med elektroniske skjema i tilknytning til disse, Eksempel på gode tilleggsløsninger er: elektronisk søknad på ledige stillinger, bestillingstjenester, tekst-til-tale-løsninger, kalkulator etc.
3.9 Nettstaden har skjema for elektronisk innsending (maks 5p) 0 av 5 Nettbaserte skjema med elektronisk innsending gjør innsending av skjema lettere og  raskere, spesielt for brukeren men også for kommunen. Regjeringen har også som mål å gjøre elektronisk kommunikasjon til den primære kanalen for dialog mellom innbyggerne og offentlige virksomheter.
3.10 Nettstaden har innloggingsbasert sjølvbetening (maks 5p) 0 av 5 Selvbetjeningsløsninger gir store muligheter for innbyggerne på nett. De nettstedene som har innloggingsbasert selvbetjening og som i forbindelse med løsningen gir god informasjon om hvilke tjenester som finnes og har ei tilfredsstillende personvernerklæring får gode poeng her. Det blir gitt ekstrapoeng dersom innlogginga er basert på ID-porten, som er en felles plattform for elektronisk ID i offentlig sektor.
  Sum: 13 av 35  


Plandialog

Weimodet opplyser at valdreskommunene jobber med å få på plass en såkalt plandialog. I denne løsninenge kan en følge med på hva som skjer med reguleringsplaner i eget nærområde 24 timer i døgnet – bare ved å klikke seg inn på kartportalen.

Det er knyttet mye informasjon til kartportalen, blant annet til kommuneplaner, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner.  Nå skal det bli lettere å engasjere seg. En sender uttalelse direkte fra kartportalen for alle planer som er ute på høring. En tidslinje under kartbildet vil vise hvor langt planen har kommet i planprosessen. – Dette vil være med på å gi oss god poeng under ”nyttig innhold”, sier web-redaktør Weimodet.