Sist oppdatert: 30.11.2011 16:55

Deltar du i brannforebygging?

  Aksjon boligbrann er en landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige.

Aksjonen innledes med Røykvarslerens dag 1. desember og fortsetter med en landsomfattende boligkontroll 6.-8. desember 2011. Målet for Aksjon boligbrann er å sette et massivt søkelys på brannsikkerhet i private hjem.

Det er ikke tilfeldig at dette skjer i desember, årets verste brannmåned. Da øker antall boligbranner kraftig.

Aksjon boligbrann tilrettelegges på sentralt hold av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige. Kommunale brann-/feiervesen, lokale el-tilsyn og Gjensidiges distriktskontorer står for de lokale arrangementene over hele landet.