Sist oppdatert: 19.12.2011 18:57

Festeavgift for gravsteder

ARNE HEIMESTØL
  Kommunestyret behandlet torsdag rådmannens forslag til festeavgift for gravsteder. Flere representanter var opptatt av en må ta vare på eldre gravminner. Samtidig pekte ordføreren på at det er behov for å frigjøre gravplasser. På to av gravlundene er det en utfordring å skaffe nok graver.

Kommunestyret gjorde følgende vedtak:


Kommunestyret vedtar følgende økning i festeavgifter, slik det fremkommer i vedtak fra Kirkelig fellesråd sin sak 5/11:

  • Grunnavgift på kr 125,- pr. grav i avtaleperioden på 0 – 39 år
  • Grunnavgift på kr 250,- pr. grav i avtaleperioden 40 – 59 år
  • Grunnavgift på kr 500,- pr. grav i avtaleperioden 60 – 79 år
  • Festeperioden sette til 5 år.

Merknad:
Kirkelig fellesråd etablerer retningslinjer for bevaring av gravsteder som kulturhistoriske verdier.