Sist oppdatert: 22.12.2011 06:47

Jubileumsbok for Fekjær psykiatriske senter

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
  Fekjær psykiatriske senter er en av de største arbeidsplassene i Sør-Aurdal. Denne uka kom boka "Fekjær – i psykiatriens tjeneste" forfattet av Eldor Bråthen. Jubileumsboka er en del av FPS sin 40 års markering.


Enhetsleder Elling Fekjær

Fekjær psykiatriske senter (FPS) ble i 1971 godkjent som offentlig institusjon. Den gang under navnet Fekjær psykiatriske sykehjem og tilknyttet Oppland fylkeskommune.

Boka vil være i salg i begge butikkene i Hedalen og på Bagn Sport til en pris av 150 kr. Ønskes den tilsendt, kan den bestilles ved å sende en e-post til: bjarne.berg@sykehuset-innlandet.no.

Dette leser vi på bokomslaget:

I 1942 kom de tre første pasientene til Asbjørn Fekjær i privatpleie.
Sønnen Elling tok over i 1970, og Fekjær psykiatriske sykehjem ble godkjent i 1971.

I dag fremstår Fekjær som et moderne psykiatrisk senter med døgnenhet, poliklinikk, ambulant team og overgangsboliger. Behandlingsformen ved døgnenheten er fremdeles miljøterapeutisk forankret, men videreutviklet og tilpasset samfunnsendringer, nyere forskning og egne erfaringer.

Fekjær psykiatriske senter” ble i 2004 organisert som en del av Sykehuset Innlandet HF, med de krav og muligheter dette innebærer for en høykompetansebedrift i fjellbygda Hedalen i Valdres. Fekjær er av de største arbeidsplassene i Sør-Valdres med sine drøyt 40 ansatte.

Boka tar deg med gjennom hele tidsepoken Fekjær har vært i psykiatriens tjeneste. En rekke bilder krydrer jubileumsboka. Mange av tatt av Fekjærs gode nabo, Arne G. Perlestenbakken.

– Gjennom 40 år er det mange som har hatt sitt arbeid ved institusjonen. Ikke bare hedøler har arbeidet på Fekjær, men folk fra hele Valdres og andre deler av landet, forteller Elling. – Ja, også dyktige fagfolk er gjennom årene rekruttert fra andre land! Flere tusen pasienter har fått behandling ved Fekjær gjennom alle disse årene. Det er med andre ord svært mange som har et forhold til Fekjær.

Gjennom et sosiologiske studium foretatt for noen år siden, kom det fram fra bygdefolk og folk generelt: ”Fekjær er blitt mer lukket med årene. Vi veit ikke helt hva Fekjær driver med. Vi savner et mer åpent Fekjær, slik det var tidligere.”

– I tillegg til å gi en historisk presentasjon, er det et håp at jubileumsboka gir et innblikk i ”det nye Fekjær” – hvordan Fekjær drives i dag og våre tanker og håp for framtida, avslutter Elling.


Bilder fra da Per Setnæss fikk kongens fortjenestemedalje.


Hovedtunet på Fekjær


Fekjærtunet – boliger for de som er uskrevet, men som trenger mer oppfølging.


Fekjærtunet


Elling


Fekjærtunet


Fekjær sett fra vestsida av dalen