Sist oppdatert: 21.12.2011 20:41

Arild Bjørnstad hedret med Melvin Jones fellowship

OLE GJERDALEN
  Under julemøtet i Lions Club Vassfaret nylig ble Arild Bjørnstad  tildelt Melvin Jones Fellowship plakett for sitt  utrettelig engasjement med holdningsskapende arbeid blant barn og unge i Sør-Aurdal

Arild har vært lionsmedlem siden 1993 og innehatt de fleste verv i klubben.  Men han har først og fremst vært klubbens pådriver angående forebyggende ungdomsarbeid i mer enn 10 år og har i den anledning stått i spissen for ”Det er mitt valg”- kursene i Sør Aurdal i alle disse årene.

Han har også engasjert seg sterkt i klubbens tulipansalg i april hvert år, og takket være ham selger klubben nå 2000 tulipaner hvert år,  en inntekt som i sin helhet går til rusforebyggende tiltak. 

Gratulerer med utmerkelsen, Arild!  Dette har du virkelig fortjent, sa klubbens president Gunnar Hansen t.v. under overrekkelsen av plaketten.  Klubbens visepresident Hallstein Heiene t.h.

Melvin Jones grunnla Lions Clubs International i Chicago i USA i 1917. Melvin Jones Fellowship plakett er den høyeste utmerkelsen et lionsmedlem kan få. Plaketten kan også tildeles ikke-medlemmer med særlig stort samfunns-engasjement.