Sist oppdatert: 23.12.2011 06:15

Markedsføring av Sør-Aurdal

ARNE HEIMESTØL
 

Høyre fikk i forbindelse med budsjettbehandlingen kommunestyrets enstemmige tilslutning til å sette ned en komité på fem personer  som skal arbeide for en aktiv markedsføring av kommunen. Hedalen.no har utfordret Olav Kristian Huseby til å fortelle om bakgrunnen for forslaget, og her er svaret han har gitt.

 

Når det er snakk om kommuneøkonomi, er det alltid snakk om mer penger. Høyre er overbevist om at en bedre bruk av eksisterende midler er veien å gå, da bevilgning av penger uten planer for aktiv handling, ikke er særlig effektivt.

 

Næringslivet er kommunens fundament, og uten jord- og skogbruk, handel, håndverk og industri, vil det ikke være grunnlag for en stor bosetning i Sør-Aurdal kommune.   Høyre vet at kommunen har et aktivt og godt næringsliv i mange forskjellige bransjer, og vi ser viktigheten av å utvikle dette videre. Næringslivet utvikles best av næringslivet selv, og kommunen kan bidra med hjelpsomhet i startfasen og videre legge til rette for aktivitet. Området sliter med fraflytting, og dette er det som uroer oss mest. Kommunen trenger derfor å vise sine positive sider til flest mulig. Vi må henvende oss til både nåværende og nye innbyggere og eksisterende og fremtidig næringsliv, og det er det Sør-Aurdal Høyre ønsker å gjøre noe med.

Vi fikk derfor vedtatt følgende forslag i Sør-Aurdal Kommunestyre:

Det nedsettes en komité på 5 personer fra kommunestyret, som skal arbeide for en aktiv markedsføring av Sør-Aurdal kommune. Den skal sammen med administrasjonen sørge for positiv omtale av kommunen ved eksempelvis følgende områder:

·         Utlysning av nye stillinger i både privat og offentlig sektor

·         Begivenheter

·         Kulturarbeid

·         Friluftsliv

·         Skoletilbud

·         Bokvalitet

Sør-Aurdal Høyre

Punktene er ment som ledetråder, og noen er gode argumenter for å bo i Sør-Aurdal kommune. Vi ønsker at denne komiteen aktivt skal arbeide med å synliggjøre kommunes gode kvaliteter. Den skal være et nyttig verktøy for å selge kommunen til innbyggere, gjester, næringsliv og andre som søker en plass for å bo, reise eller etablere næring.

Sør-Aurdal kommune er et godt sted å være, og vi har plass til flere.

Vi ønsker å fortelle dette til flest mulig, og dette er kun mulig med aktivt salg og markedsføring av vårt distrikt. Kanskje ikke så tradisjonelt med en markedsavdeling i et kommunestyre, men vi mener dette kan bidra til vekst i vårt distrikt.

Sør-Aurdal Høyre

Olav Kristian Huseby