Sist oppdatert: 25.12.2011 07:44

Fullsatt kirke på julaften

TKEST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
 

Gudstjenesten på julaften er det mange som vil få med seg. Slik var det i år også.

I Signe prest sitt fravær var det tidligere ungdomsarbeider Helge Hafsås som ledet gudstjenesten. Den startet med prosesjon. Barnekoret Anne-Margrethe Wilter hadde satt sammen til jul, kom inn med tente lys. Barna bidro både med korsang og solistinnslag.

Hafsaas oppfordret menigheten til å la julaften bli en fredens kveld. - La Jesus brenne i alles liv. La Jesus bli et symbol på glede og kjærlighet!

På orgelkrakken satt Guri Amundsplass. Anne Eide Jordet var både klokker og tekstleser, og Halvor sang også solo. Offergaven på 6475 kroner gikk til Kirkens Nødhjelp.


Bjørn Erik var én av flere som hjalp til med å ringe jula inn.