Sist oppdatert: 29.12.2011 22:19

Setter søkelys på skolene

ARNE HEIMESTØL
 

Etter forslag fra Ap har kommunestyret i Sør-Aurdal satt ned en ad hoc-komité som sammen med tillitsvalgte skal legge fram en analyse av ressursutnyttelsen og ressursbehovet i skolene i kommunen. Fra kommunestyret stiller Svein Bakke (Ap), Karen M. Kvåle Garthus (Sp) og Olav Kristian Huseby (H).

– I valgkampen kom det fram at det er bred enighet om å satse på skole. Vi må vite hvor vi står før vi bestemmer hva som skal gjøres, sier varaordfører Svein Bakke, som ønsker å videreføre dette som en sak hele kommunestyret kan stille seg bak.

Det omfattende arbeidet ad hoc-komiteen skal utføre, starter like etter nyttår. Alle skolene vil få besøk, og komiteen  vil møte både skoleledere, lærere og tillitsvalgte.