Sist oppdatert: 31.12.2011 23:04

100 000 ekstra til kultur

ARNE HEIMESTØL

 

På vegne av KrF, TPK, FrP, H og Sp satte Arne Leite (Sp) i budsjettmøtet 15.12. fram forslag om å øke kommunens tilskudd til barne- og ungdomsarbeid med 100 000 kroner.


– Et rikt og allsidig kulturliv er ifølge kommuneplanen en viktig forutsetning for trivsel. Det er et synspunkt jeg støtter fullt ut, og jeg er overbevist om at et godt aktivitets- og kulturtilbud er viktig for å opprettholde levende bygder, sier Leite.
 

Han minner om at Sør-Aurdal lenge har brukt svært lite penger på kultur, både sammenlignet med kommuner på egen størrelse, Oppland fylke og landet som helhet. Tross dette mener han kommunen har et svært rikt og godt kulturliv, noe han er stolt av å være en del av.

 

– Dette hadde vi ikke fått til uten den enorme innsatsen som lag, foreninger og enkeltpersoner står for, og jeg mener det er viktig at vi som politikere viser at denne jobben setter vi stor pris på. Vi må vokte oss for å ta alt frivillig arbeid som gjøres, som en selvfølge! Det er derfor svært gledelig at et enstemmig kommunestyre gikk inn for å bevilge 100 000 kr ekstra til barne– og ungdomsarbeid innen kultursektoren i 2012.
 

Leite viser til at Sør-Aurdal har vært gjennom økonomisk tøffe tak, og at kommunen fremdeles nøye må vurdere hvordan den bruker sine begrensede ressurser. Han ser imidlertid denne økte bevilgningen som en svært god investering for framtidas Sør-Aurdal.