Sist oppdatert: 05.12.2011 18:52

Mangler du julegaveideer?

BJARNE BERG
 

Boka ”Vassfarbrøtningen”  skrevet av Eldor Bråthen og trykt på Valdres Trykkeri kan da være et godt tips.
Boka kom ut for noen år siden, men er like aktuell i dag.  Vi har fortsatt igjen bøker for salg.


Målet med denne boka var å ta vare på historien om skogsdrift og brøtning i vårt område før det var for sent. Siden Eldor Bråthen selv er gammel skogskar, og ikke minst at han har skrevet flere bøker tidligere, så var det naturlig for oppdragsgiveren, Vassfaret Elvekasse, å spørre han om å ta på seg arbeidet. Han har ført historien over fra gamle protokoller, brever, muntlige beretninger og andre steder, inn mellom to permer. Og resultatet ble meget bra og gjør stoffet morsomt og lett tilgjengelig for den som er interessert i historien.

I boka kommer det fram at det har vært drevet tømmerfløting i elevene våre så tidlig som på 1600-tallet. Organisert fellesbrøtning i Hedalen, Vassfaret og Øvre Ådal tok til midt 1800-tallet og ble avsluttet vel 100 år senere, da andre transportmåter for tømmeret tok over.
I tillegg inneholder boka en rekke gamle og nyere bilder. Boka koster kr 240,-.

Den er å få kjøpt i forretninger i Hedalen og på flere utsalgssteder i distriktet.  Boka kan også bestilles ved å sende en e-post til: bjaberg@online.no. Boka sendes da i posten med tillegg for porto.