Sist oppdatert: 13.02.2011 07:20

Sagn og Soge i Søndre Aurdal

ELDOR BRÅTHEN
 

 ”Årboka” til Sør-Aurdal historielag har kome annakvart år frå 1982 til 2010. Siste utgåva  har emneregister for alle utgjevne hefte, 43 sider om Posten i Sør-Aurdal gjennom tidene, og mykje anna interessant lesestoff.

 

Heftet kostar 120 kroner. Hefta frå 2006 og 2008 har same pris. Eldre hefte sel vi for 50 kroner stykket. 1982-utgåva er utseld. 2010-utgåva kan du kjøpa på biblioteka i kommunen og i butikkar. 

 

2010-utgåva og tidlegare hefte kan du elles tinge via e-post til ebrathen (krøllafa) bbnett.no (gjerne  på den måten), eller du kan ringe meg, 61349656. Vil du at vi skal sende bøkene i posten, lyt vi krevje deg for porto. 

 

For Sør-Aurdal historielag

Eldor Bråthen (kasserar)