Sist oppdatert: 15.02.2011 22:24

Bestemorfanget

ELLING FEKJÆR

Kommunikasjonssamfunnet tar mer og mer oppmerksomhet fra oss og spesielt fra de unge. Nye teknologiske kommunikasjonsverktøy slippes på markedet årlig. Vi hekter oss på de sosiale mediene. Bestemor chatter med sine barnebarn. Men hvor blir det da av det gode bestemorfanget

Gjennom alle tider har det vært viktig for et barn, en ungdom å ha trygge rammer rundt seg. En trygg hand å holde i, en voksenkontakt som er der, når det trengs. Et barn, en ungdom skal vokse og utvikle seg til å bli et selvstendig menneske, som blir i stand til å takle de fleste av livets krevende situasjoner. Den unge skal danne sin egen identitet og utvikle sitt eget fundament for livet. For å makte dette, må den unge utvikle en grunnleggende trygghet. 

Etter å ha arbeidet mange, mange år i psykiatrien er min klare oppfatning at en slik grunnleggende trygghet først og fremt utvikles gjennom trygge, gode relasjoner mellom den unge og en voksenkontakt. Dette skjer i heimen, i barnehagen, på skolen eller under fritidsaktiviteter, hvor den unge deltar. Det er derfor viktig å bygge opp/utvikle gode relasjoner mellom den unge og voksenpersoner. De fleste barn og unge har heldigvis gode voksenpersoner rundt seg og et godt bestemorfang å sitte på. De som ikke har dette, ser vi ofte får vansker seinere i livet. De kan bli utrygge. En ser at den unge kan flykte til eller kompensere dette med overdreven bruk av teknologiske kommunikasjonsmidler.  

Den teknologiske utvikling innen kommunikasjon skjer raskt. Mang en gang tenker jeg: Du verden hvor heldig barn og ungdom er i dag, som får inn denne teknologien fra de helt unge barneår! Jeg opplever det særdeles vanskelig og krevende å følge med på ”alt nytt” innen kommunikasjonsverden. Men for å hevde seg i dagens samfunn må en faktisk kunne bruke mye av den nye måten å kommunisere på. Dette gir enorme muligheter. Se på hva som har skjedd i disse dager på rekordtid i Egypt! Aviser påstår at de vellykkede opptøyene og demonstrasjoner i Kairo og over hele Egypt, med sine 50 millioner innbyggere, bygger på rask kommunikasjon over Facebook og Twitter. Budskapet og oppfølging/korrigering av budskapet gikk på rekordtid ut til hele folket. Du verden for en kommunikasjonsteknikk og hvilke positive følger en slik teknikk kan få – et helt folk på 50 millioner legger grunnlaget for et demokrati på rekordtid! 

Verden er i dag åpen for de fleste av oss i forhold til kommunikasjon. Dette er bra. Men etter min vurdering skal en ha et viss hold i seg, en styrke eller trygghet til å sortere hva en bør ta inn og ikke ta inn. For å få en slik trygghet og utvikle en sunn og god vurderingsevne, er jeg helt klar på at en må ha opplevd trygg og god fysisk voksenkontakt i sine barne- og ungdomsår og gjerne et varmt og godt bestemorfang. Dette kan ikke erstattes av chatting med bestemor eller nettkontakt. Vi må derfor i våre bygder og byer sørge for at vi til enhver tid har gode oppvekstvilkår for barn og unge – det være seg ikke bare i heimen, men også med gode barnehager, skoler og fritidsaktiviteter. 

Trygge barne- og ungdomsår – det er det viktigste en kan gi barn og ungdom. Den unge vil da ha de beste muligheter til å klare seg bra gjennom livet.