Sist oppdatert: 22.02.2011 06:10

Fiber tidligst i 2012

ARNE HEIMESTØL
 

Flere etterspør raskere internettforbindelse. Vi har stilt spørsmål til Eidsiva om abonnentene i Hedalen kan få ADSL maks. Men dette blir ikke mulig før tidligst i 2012.

Eidsiva har kontrollert kapasiteten i radioforbindelsen til sentralene og funnet at denne er OK i forhold til maksimal trafikk.  

– Det har vært forespurt i hvilken grad ADSL Maks-produktet vårt vil bli tilgjengelig i Hedalen, knyttet til at linjenettet til sentralene er oppgradert og  fremstår i god forfatning i forhold til Maks produktet. Det er Eidsiva bredbånd enige i, men på grunn av at sentralene inn til Hedalen er knyttet inn i nettet pr. radio, og ikke fiber, er ikke ADSL Maks tilgjengelig som produkt. Dette er policy i hele vårt nett, og har ikke noe med spesielle forhold i Hedalen å gjøre, sier salgssjef Erling Aronsveen. 

Eidsiva har vært i kontakt med SAE vedrørende fremtidig oppgradering av strømnett inn til Hedalen. Det vil kunne medføre en fiberbygging til dalen. En slik utbygging, som tidligligst vil finne sted i 2012, vil kunne gjøre at Eidsiva tilbyr ADSL maks, samt evt. VDSL så snart fibermating er på plass. Framdrift i dette prosjektet er avhengig av andre rehabiliteringsprosjekter hos SAE.